Skip to main content

Socialtjänsten ska möta framtiden med nya arbetssätt

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 14:24 CEST

Socialtjänsten uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt- både för människorna verksamheten möter men också för att Piteå ska vara en attraktiv stad att bo och leva i. Socialnämnden fattade i dag en rad beslut som är i linje med en förändrad Socialtjänst.

Socialnämnden beslutade bland annat om en ny organisation med färre chefsled och en ny gemensam ”ingång” till Socialtjänsten för att medborgarens behov ska vara i fokus. Den nya organisationsstrukturen gäller från 1 januari 2020.

Nämnden fattade också beslut om att behålla de fältassister som Socialtjänsten återinförde på prov under hösten 2018. Fältassisternas uppgift är att jobba förebyggande med ungdomar.

Verksamhetsplan 2020-2022

Socialtjänsten har de senaste åren brottats med ekonomiska underskott. 2018 blev underskottet 47,7 miljoner kronor för förvaltningen.

- Vi gör mycket bra, men vi har också utmaningar. Det är viktigt att vi använder våra pengar på ett klokt sätt och hela tiden utvecklar våra arbetssätt så att vi kan leverera så bra kvalité som möjligt till våra medborgare. Vi tror att vägen framåt är samordnade och tidiga insatser, säger Fredrik Sjömark, socialchef i Piteå kommun.

Socialnämnden har idag även beslutat om Socialtjänstens verksamhetsplan för 2020-2022. I syfte att säkerställa en långsiktighet kommer Socialtjänsten de kommande åren att jobba mer med förebyggande åtgärder, minska institutionsvården, öka digitaliseringen och ge mer stöd till kärnverksamheterna. Föreslagna investeringar handlar bland annat om ett nytt vård- och omsorgsboende och ett nytt LSS-boende.

- Kraven från samhället och medborgarens behov förändras över tid och vi måste hänga med i den utvecklingen. Det betyder att vi måste jobba annorlunda. Det kan handla om mer samarbete mellan förvaltningarna inom kommunen. Men det betyder också att vi behöver titta på områden där Piteås Socialtjänst sticker ut i jämförelse med andra kommuner. Idag har vi till exempelvis en betydligt dyrare institutionsvård för missbrukare än riket som genomsnitt. Det är klart att vi måste undersöka varför det är så, säger Sven-Gösta Pettersson, ordförande i Socialnämnden.  

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se