Här är nya mensemojin! Hurra, Plan Internationals kampanj gav resultat!

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 16:48 CET

Under onsdagen kom Unicode, som beslutar om nya emojis, ut med ett glädjande besked. Äntligen kommer Plan Internationals mensemoji med i nästa uppdatering. Ett viktigt steg i att bryta tabut kring mens.

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning: Svenska konstnärer engagerar sig för att stoppa könsstympning

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 06:05 CET

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning: Svenska konstnärer engagerar sig för att stoppa könsstympning. 47 svenska konstnärer fick i uppdrag av föreningen Artworks 4 Change att tolka vaginan och kvinnors rätt till sin egen kropp.

​Insatser efter jordbävningen på Sulawesi förbiser flickors och kvinnors behov

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:00 CET

Jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi i september 2018 skapade stor förödelse. Runt 212 000 personer har tvingats lämna sina hem, varav hälften är flickor och kvinnor. Trots det är hjälpinsatserna i Indonesien dåligt anpassade efter flickors och kvinnors behov, visar en jämställdhetsanalys som gjorts av bland annat Plan International och UN Women.

COP24: Barn och unga måste få ta plats i klimatförhandlingarna

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 06:30 CET

Varje år påverkas 175 miljoner barn av klimatrelaterade katastrofer. Det är också barnen som kommer att tvingas leva med de beslut som fattas under FN:s pågående klimattoppmöte i polska Katowice. Ändå glöms barn och ungas perspektiv ofta bort i klimatpolitiken. Plan International befinner sig i Katowice för att lyfta barn och ungas röster och visa på vikten av att de får vara med i processen.

Musikhjälpen åker med Plan International till Guatemala

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 08:35 CET

Programledaren och bloggaren Hanna "HanaPee" Persson är årets resande reporter för Musikhjälpen. Hon reser nu till Jalapa i Guatemala för att besöka Plan Internationals program för barn med funktionsnedsättningar. – Jag har själv en bror som har en cp-skada och det är oundvikligt att jag inte kommer tänka på hur det hade varit för honom om han hade fötts i Guatemala, säger Hanna Persson.

Årets julklapp: Lär en flicka läsa

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 08:45 CET

Årets julkampanj från Plan International handlar om att ge världens flickor den utbildning de har rätt till och barn på flykt möjlighet att vara barn. En fotboll, en leksak eller ett skolstipendium kan göra stor skillnad för barn som lever i kris- och konfliktområden eller som varje dag lever med rädslan att giftas bort och tas ur skolan.

Flicka såldes som barnbrud på Facebook: "Påminner om slavhandel"

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 10:15 CET

En 16-årig flicka i Sydsudan såldes nyligen som barnbrud genom en auktion på Facebook. Barnrättsorganisationen Plan International kräver nu att Sydsudans regering ska utreda händelsen. – Att en flicka gifts bort och säljs som brud till högst budande på världens största sociala nätverk är helt oacceptabelt, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Ny studie: Städer inte säkra för flickor och unga kvinnor

Nyheter   •   Okt 31, 2018 06:30 CET

En ny studie från Plan International Sverige visar att våld och trakasserier är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer. Studien synliggör de ständiga sexuella trakasserier och övergrepp som många unga kvinnor och tjejer i världens storstäder lever med.

​Säkerställ att inga barn separeras från sina föräldrar vid gränsen till USA

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 13:41 CEST

Över 2 000 barn har de senaste veckorna lämnat Honduras för att ta sig till USA. Vägen är osäker och barnen, inte minst flickorna utsätts för stora risker, såsom sexuellt våld. Barnrättsorganisationen Plan International uppmanar därför regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att prioritera flickornas behov och att se till så att inga barn under några omständigheter skiljs från sina föräldrar.

– Alla barn och unga som är på väg från Honduras har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda enligt internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, oavsett deras flyktingstatus eller av vilken anledning de migrerar, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige.

De senaste tio dagarna har över 7 000 människor lämnat Honduras för att ta sig mot USA. Bland dem finns närmare 2 400 barn enligt officiella källor. Plan International är oroade över att många av barnen just nu lever i osäkra områden där de löper stor risk att utsättas för våld, övergrepp och försummelse. Flickor på flykt löper extra stora risker att utsättas sexuellt våld och andra övergrepp. Barn och unga riskerar också att skiljas från sina föräldrar vid nationsgränserna.

– Det är avgörande att mottagande stater har en rättighetsbaserad migrationspolitik. Vi uppmanar regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att säkerställa att barn under inga omständigheter separeras från sina familjer, säger Belinda Portillo, landchef för Plan International Honduras och fortsätter:

– De måste också säkerställa att deras migrationspolitik tar hänsyn till kön och ålder och tar olika erfarenheter hos flickor, pojkar, kvinnor och män i beräkning – inklusive den särskilda utsatthet som drabbar unga flickor.

Plan International fokuserar på psykosocialt och medicinskt stöd till kvinnor och ensamkommande barn som återvänder till Honduras, likväl som på att stötta dem med transport tillbaka till sina respektive samhällen när det är lämpligt. Officiella källor indikerar att 1 107 människor som har lämnat de senaste dagarna har återvänt. Sedan 2014 har fler än 42 000 barn och unga migranter återvänt till Honduras.

– Vi fortsätter följa krisen och kommer att fortsätta arbeta med stater, civilsamhället och FN för att tillgodose humanitärt stöd för barn och deras familjer. Lösningar som garanterar överlevnad och hälsa behövs omgående, säger Belinda Portillo.

Plans personal på plats i Honduras är tillgänglig för intervjuer från media.

Kontakta: 

Sandra Douglasdotter, kommunikatör
+46 (0) 70 146 86 23
sandra.douglasdotter@plansverige.org 

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Över 2 000 barn har de senaste veckorna lämnat Honduras för att ta sig till USA. Vägen är osäker och barnen, inte minst flickorna utsätts för stora risker, såsom sexuellt våld. Barnrättsorganisationen Plan International uppmanar därför regeringarna i Guatemala, Mexiko och USA att prioritera flickornas behov och att se till så att inga barn under några omständigheter skiljs från sina föräldrar.

Läs vidare »

Internationella flickdagen 2018: Världens flickor höjer sina röster för förändring

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:05 CEST

Flickor hör till dem som har minst makt och inflytande i världen. Flickors röster tystas systematiskt och deras möjligheter att bestämma över sina liv begränsas av våld, diskriminering och patriarkala strukturer. På FN:s internationella flickdag, den 11 oktober, höjer tusentals flickor i över 70 länder sina röster.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Pressfrågor, katastrofinformation, talesperson
  • sojafinza.nanoexrdtvenxaskgviozkldri@pmnlathnsqvveujrisdgeax.orarget
  • 08-587 75 590
  • 0768-60 55 60

Om Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

Om Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 52 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi arbetar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Adress

  • Plan International Sverige Insamlingsstiftelse
  • Textilgatan 43 / Box 9215
  • 120 08 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar