Qcvw0oawln14mxo6dsax

Plan Sverige får 26 miljoner av PostkodLotteriet

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 10:34 CET

Igår samlades PostkodLotteriets förmånstagare för årets utdelning där 53 organisationer fick dela på ett överskott på 1,18 miljarder kronor. Utöver basstödet på 16 miljoner kronor tilldelas Plan även 10 miljoner för att stödja barn i Västafrika som drabbats av ebolaepidemin.

Wrfs4vaalvjj4bahswwq

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

Nyheter   •   2015-03-03 10:05 CET

Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Mjny5u4tgzrn8qpgokpf

Svår situation för barn på flykt från Boko Harams terror i Nigeria

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:59 CET

Flyktingkrisen i Kamerun förvärras månad för månad. Över 240 000 människor har hittills flytt från grannländerna Nigeria och Centralafrikanska republiken och lever under svåra omständigheter i överfulla flyktingläger i Kamerun. Plan finns på plats för att hjälpa barn och deras familjer med rent vatten, mat, skydd från våld och temporära skolor. f

Gfs6w5yszlbbttfqh1cs

Malawi förbjuder barnäktenskap

Nyheter   •   2015-02-23 09:41 CET

Malawi har antagit en lag som förbjuder barnäktenskap och höjer minimiåldern för giftermål till arton år. En stor framgång i ett land där hälften av alla flickor gifter sig innan de blivit myndiga.

Rnvtyxyqbx86dgmhbnec

Debatt: "Ta FN:s kritik på allvar"

Nyheter   •   2015-02-04 15:15 CET

Plan International arbetar som bekant utifrån Barnkonventionen och uppfyllandet av barns rättigheter. Med anledning av detta vill Plan Sverige lyfta fram Sveriges åtaganden enligt Barnkonventionen i sitt internationella arbete. Som undertecknare av FNs barnkonvention har Sverige även ett åttagande att främja barns rättigheter internationellt.

H2jaz1edbr74hmca2rdc

Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 10:15 CET

Plan välkomnar rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté där man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Redan vid förra granskningen, för fem år sedan, uppmanade kommittén Sverige att genomföra barnkonsekvensanalyser av samtliga biståndsinsatser.

Wtbet3oxjrp5cnhp3bh8

Vidden av skadorna klarnar när Plans insatser påbörjats efter tyfonen Hagupit

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 14:27 CET

Plan Internationals katastrofteam har börjat kartlägga behoven och distribuera förnödenheter till de samhällen som drabbats hårdast av tyfonen Hagupit.

Xmc4zqxitblzspizlxf8

Miljontals barn fortfarande i riskzonen när tyfonen Hagupit härjar Filippinerna

Pressmeddelanden   •   2014-12-07 18:44 CET

Plan International har påbörjat insatser i östra Samar medan årets starkaste tyfon fortsätter att härja i centrala Filippinerna. Miljontals barn hotas av översvämningar, jordskred och kraftiga vindar. Plans första fokus är alltid att rädda liv men sedan behöver vi se till att barn skyddas från övergrepp och skador och att de kommer tillbaka till skolan igen.

Obdl8efrsmwgz1oxuibg

Stora risker för barn när ny tyfon hotar Filippinerna i helgen

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 12:48 CET

Ett drygt år efter megatyfonen Haiyan drabbade Filippinerna hotar tyfonen Hagupit samma områden. Risken för skador är stor då runt en halv miljon människor fortfarande saknar tjänliga bostäder och är oerhört sårbara. Plan följer utvecklingen och är redo att agera om det värsta scenariot blir verklighet.

Lnl0v2mihlggqjmykmij

Plan välkomnar FN:s nya resolution för att stoppa barnäktenskap

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 15:49 CET

Den internationella barnrättsorganisationen Plan välkomnar FN:s nya resolution för att utrota barn- och tvångsäktenskap. Resolutionen är ett historiskt steg i kampen för barns rättigheter.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • qnsofibqlka.vznovkmvrdgsenlortskrhuzqbiocwld@ppivmuhlapcnsverijgbxge.org
  • 0768-60 55 60

Om Plan Sverige

Om Plan Sverige

Plan arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi arbetar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Adress

  • Plan Sverige
  • Textilgatan 43 / Box 9215
  • 120 08 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar