Skip to main content

Taggar

Barns rättigheter

Plan International

Flickors rättigheter

Adolescent Girls in Crisis - Voices from Beirut

Våld, trakasserier, barnäktenskap och isolering präglar vardagen för flickor på flykt i Libanon. Över hälften har utsatts för våld, enligt en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International. Rapporten ingår i en serie studier organisationen har gjort om hur flickor drabbas av kriser.

Rapport: Taking the lead

Rapport: Taking the lead

Dokument   •   2019-06-04 09:39 CEST

Trots att unga tjejer är väl medvetna om den diskriminering som kvinnor i maktpositioner utsätts för vill 3 av 4 flickor axla ledande roller i samhället. Det visar en internationell studie med 10 000 flickor och unga kvinnor gjord av Plan International.

Unsafe in the city

Unsafe in the city

Dokument   •   2018-10-31 06:30 CET

Läs hela rapporten Unsafe in the city.

Ny rapport: Röster från Boko Harams våld

Ny rapport: Röster från Boko Harams våld

Dokument   •   2018-09-03 06:00 CEST

Rädsla för olika former av våld och en utbredd otrygghet har blivit vardag för de tonårsflickor som lever i skuggan av Boko Harams våld. I en rapporten från barnrättsorganisationen Plan International berättar de nu om sin nya, skrämmande, verklighet.

Adolescent Girls In Crisis: Voices of the Rohingya

I en ny rapport från Plan International berättar tonårsflickor för första gången om sin situation i flyktinglägret i Bangladesh. De lever isolerade från samhället, är rädda för våld och övergrepp och har ingen tillgång till utbildning. Många flickor tvingas tillbringa alla dygnets timmar i överhettade tält och 3 av 4 flickor uppger att de aldrig får vara med och fatta beslut över sina liv.

Adolescent Girls in Crisis: Voices from South Sudan

I Sydsudan har fem års konflikt haft en katastrofal inverkan på tonårsflickors liv. Rapporten baserar sig på en studie med 249 flickor i åldern 10-19 år. Sexuellt våld, barnäktenskap, hårt arbete och hunger gör att många flickor tappar hoppet. En av fyra intervjuade flickor har övervägt att ta sitt liv, enligt studien.

Rapport: Flickor med funktionsnedsättningar nekas sexuella och reproduktiva rättigheter

Flickor med funktionsnedsättningar nekas sina sexuella och reproduktiva rättigheter En ny rapport från Plan International och visar at dessa flickor diskrimineras, inte får utbildning och i hög grad utsätts för sexuella övergrepp.

Rapport: A working Future

Rapport: A working Future

Dokument   •   2017-01-18 09:58 CET

A Working Future är ett samarbete mellan det globala företaget Accenture, lokala företag, Sida och Plan International i syfte att minska arbetslösheten bland 12 000 ungdomar i Uganda. Målet har varit att ge ungdomarna bättre ekonomiska förutsättningar och relevanta yrkeskunskaper som matchar de lokala företagens efterfrågan så att de antingen kan få jobb eller starta egna företag.

Ny rapport från Plan International: Counting the Invisible

Counting the Invisible visar hur bristen på tillförlitlig data gör att flickor ofta faller under radarn för regeringar och beslutsfattare. Det finns exempelvis ingen global statistik över hur många flickor som slutar skolan på grund av barnäktenskap eller graviditet, eller antalet flickor som blir mödrar innan 15 års ålder.

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

I det här manifestet har Plan International Sverige samlat 15 skarpa förslag på hur arbetet med att barnsäkra det svenska biståndet kan gå till. Förutom att följa och genomföra Barnrättskommitténs rekommendation vill vi att Sverige säkrar att barn och barns rättigheter får utrymme i de strategier, policyer och andra styrdokument som vägleder Sveriges bistånd.

WHS Plan International's position and commitments
State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights

State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights är en samling texter skrivna av författare, aktivister och politiker på temat flickors rättigheter utifrån olika synvinklar: ekonomi, utbildning, katastrof- och konfliktsituationer, teknologiska framsteg och ledarskap. Utgiven av Plan International 2015 inför FN:s internationella flickdag 11 oktober.

Ratify OP3 Statement, First anniversary

Ratify OP3 Statement, First anniversary

Dokument   •   2015-04-14 11:42 CEST

Geneva/ New York (April 14, 2015) - As we celebrate the first anniversary of the entry into force of the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure, the International Coalition Ratify OP3CRC call on all States to make a quantum leap on the path to justice for children through the ratification of the Third Optional Protocol without delay.

Because I am a Girl Growing Together 2nd Annual Campaign Montitoring Report

Utvärdering av resultat efter två år av Plans globala kampanj för flickors rättigheter, Because I am a Girl.

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Plan Sveriges valmanifest

Plan Sveriges valmanifest

Dokument   •   2014-10-03 17:15 CEST

Plan Sverige har tagit fram ett förslag på 15 punkter för att förbättra Sveriges utvecklingspolitik.

The State of the World's Girls - In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters

Plans årliga rapport om flickors situation i världen handlar i år om hur flickor drabbas hårt av katastrofer och konflikter.

Barn och ungas röster om Haitis framtid

Barn och ungas röster om Haitis framtid

Dokument   •   2010-03-30 10:07 CEST

Inför givarkonferensen om Haiti i New York har Plan och UNICEF talat med 1000 barn om deras behov och åsikter kring återuppbyggnaden. Den visar att det barn och unga vill helst av allt, är att gå tillbaka till skolan. De oroar sig samtidigt för nya katastrofer.

Följande skolor medverkar i 2010 års Operation Dagsverke

En kväll om barns rättigheter i ett förändrat klimat den 29/9

Plan Sverige och Global Reporting önskar dig välkommen till en kväll på temat barns rättigheter i ett förändrat klimat: om hur barn drabbas av och anpassar sig till den globala klimatförändringen.