Taggar

Plan International kraftsamlar för att stoppa våld mot flickor i skolan

Plan International kraftsamlar för att stoppa våld mot flickor i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 08:29 CEST

Den 11 oktober firas den internationella flickdagen som har till syfte att uppmärksamma flickors situation runt om i världen. Idag startar Plan International Sverige en kampanj för att stoppa våld, hot och trakasserier mot flickor i skolmiljö. Miljontals flickor i världen slutar skolan innan avslutad utbildning och en av orsakerna är sexuellt, psykiskt och fysiskt våld i och på väg till skolan.

Tusentals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

Tusentals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

Pressmeddelanden   •   2015-08-06 10:55 CEST

De svåra regn och översvämningar som drabbat Pakistan påverkar tusentals barn, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

Över 200 000 människor på flykt undan kraftiga översvämningar i Burma

Över 200 000 människor på flykt undan kraftiga översvämningar i Burma

Pressmeddelanden   •   2015-08-04 12:08 CEST

Plan finns på plats i Burma där minst 36 personer har bekräftats döda och över 200 000 människor har sökt skydd undan de kraftiga översvämningarna.

Nästan hälften av alla burundiska flyktingar är barn

Nästan hälften av alla burundiska flyktingar är barn

Pressmeddelanden   •   2015-07-14 15:23 CEST

​Flyktingkrisen i Burundi förvärras varje dag och barn flyr landet. De allra flesta tar sig till Tanzania, där antalet burundiska flyktingar beräknas öka från 70 000 till upp emot 500 000 på grund av den fortsatt allvarliga situationen i Burundi. Nya våldsamheter har uppstått inför det planerade presidentvalet i Burundi nästa vecka och valet har redan blivit uppskjutet en gång.

Upprätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer

Upprätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer

Pressmeddelanden   •   2015-07-06 16:05 CEST

I dag möts världsledare för att prata om utbildning under ett toppmöte i Oslo. Barnrättsorganisationen Plan uppmanar dem att inrätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer. En sådan fond skulle kunna bidra till att stödja det viktiga arbete som Plan utför i Nepal, t.ex. att upprätta tillfälliga skolbyggnader för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återvända till skolan.

Plan Sverige i Almedalen 2015

Plan Sverige i Almedalen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:12 CEST

Plan medverkar under politikerveckan i Almedalen med flera olika seminarier och aktiviteter. Flickors rättigheter och barnrättsperspektivet i FN:s nya utvecklingsmål är några av de frågor som uppmärksammas.

Plan upprättar barnsäkra platser för burundiska flyktingbarn

Plan upprättar barnsäkra platser för burundiska flyktingbarn

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 11:54 CEST

Läget är akut för över 90 000 barn och vuxna som flytt oroligheterna i Burundi. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda. Barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser och etablerar barnsäkra platser med möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd.

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

Pressmeddelanden   •   2015-05-14 10:01 CEST

Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Ny kraftig jordbävning i Nepal förvärrar den redan akuta situationen för barn och familjer

Ny kraftig jordbävning i Nepal förvärrar den redan akuta situationen för barn och familjer

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 12:29 CEST

Aldrig har behovet för skydd, katastrofhjälp och psykosocialt stöd för barn varit mer kritiskt än nu efter dagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7.3 som skakade ett redan drabbat land, säger barnrättsorganisationen Plan som bedriver en massiv katastrofinsats i Nepal.

Liberia förklaras ebolafritt den nionde maj

Liberia förklaras ebolafritt den nionde maj

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 14:34 CEST

Liberia kommer slutligen kunna förklaras fritt från ebolaviruset den nionde maj, om inga nya fall rapporteras innan dess. Barnrättsorganisationen Plan kommer att fira tillkännagivandet, men vill samtidigt betona att utbrottet inte är över förrän noll nya fall också rapporteras i Sierra Leone och Guinea.

Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 15:17 CEST

Över en tredjedel av barn i skolåldern har påverkats av jordbävningen i Nepal och tusentals skolor har skadats eller förstörts i de drabbade områdena. Att snabbt sätta upp barnvänliga platser och temporära skolor i tältlägren är avgörande för barns säkerhet och framtid efter denna stora katastrof.

 Jordbävningen i Nepal - kamp mot klockan för att hjälpa utsatta familjer när monsunregnen är på väg

Jordbävningen i Nepal - kamp mot klockan för att hjälpa utsatta familjer när monsunregnen är på väg

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 17:11 CEST

Barnrättsorganisationen Plan oroas över situationen för barn och deras familjer efter den förödande jordbävningen i Nepal. Med monsunperioden som börjar om bara några veckor finns risk att den kritiska situationen förvärras ytterligare. Tusentals barn och familjer har fått sina hem förstörda och tvingas bo i tält eller under tillfälliga presenningar.

Massiva insatser behövs efter jordbävningen i Nepal

Massiva insatser behövs efter jordbävningen i Nepal

Pressmeddelanden   •   2015-04-25 16:36 CEST

​Hundratals personer har omkommit efter den kraftigaste jordbävningen i Nepal på 80 år. Dödstalen stiger kontinuerligt, sjukhusen är fulla av skadade och många befaras vara instängda under kollapsade byggnader.

Flyktingkrisen i Medelhavet: Sverige behöver vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn på flykt

Flyktingkrisen i Medelhavet: Sverige behöver vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn på flykt

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 13:37 CEST

De senaste veckorna har antalet flyktingar som försökt ta sig till Europa över Medelhavet ökat dramatiskt. De farliga båttransporterna, som leds av organiserade nätverk av människosmugglare, har lett till att nära 2000 människor omkommit hittills i år. Många av dem var barn.

Ebola ett år senare – omvärlden får inte slå sig till ro.

Ebola ett år senare – omvärlden får inte slå sig till ro.

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 08:23 CET

Under ett års tid har ebolaepidemin i Västafrika skördat tusentals liv och slagit ut såväl ekonomin som hälsosystem i redan hårt prövade länder. Effekterna på samhället kommer att bestå under många år framöver. Plan Sverige satsar stora resurser för att hjälpa barn och deras familjer på fötter igen.

Filmen Indiens dotter: Våldet mot flickor och kvinnor världen över måste få ett slut

Filmen Indiens dotter: Våldet mot flickor och kvinnor världen över måste få ett slut

Pressmeddelanden   •   2015-03-07 08:00 CET

Trots att brutala attacker mot flickor och kvinnor de senaste åren fördömts och uppmärksammats fortsätter våldet. ​- Vi måste starta tidigt och jobba med både flickor och pojkar för att få slut på våldtäkter och annat könsbaserat våld, säger Sara Österlund, rådgivare för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter på Plan Sverige.

Plan Sverige får 26 miljoner av PostkodLotteriet

Plan Sverige får 26 miljoner av PostkodLotteriet

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 10:34 CET

Igår samlades PostkodLotteriets förmånstagare för årets utdelning där 53 organisationer fick dela på ett överskott på 1,18 miljarder kronor. Utöver basstödet på 16 miljoner kronor tilldelas Plan även 10 miljoner för att stödja barn i Västafrika som drabbats av ebolaepidemin.

Svår situation för barn på flykt från Boko Harams terror i Nigeria

Svår situation för barn på flykt från Boko Harams terror i Nigeria

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:59 CET

Flyktingkrisen i Kamerun förvärras månad för månad. Över 240 000 människor har hittills flytt från grannländerna Nigeria och Centralafrikanska republiken och lever under svåra omständigheter i överfulla flyktingläger i Kamerun. Plan finns på plats för att hjälpa barn och deras familjer med rent vatten, mat, skydd från våld och temporära skolor. f

Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 10:15 CET

Plan välkomnar rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté där man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Redan vid förra granskningen, för fem år sedan, uppmanade kommittén Sverige att genomföra barnkonsekvensanalyser av samtliga biståndsinsatser.

Vidden av skadorna klarnar när Plans insatser påbörjats efter tyfonen Hagupit

Vidden av skadorna klarnar när Plans insatser påbörjats efter tyfonen Hagupit

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 14:27 CET

Plan Internationals katastrofteam har börjat kartlägga behoven och distribuera förnödenheter till de samhällen som drabbats hårdast av tyfonen Hagupit.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.