Skip to main content

FN: s Kvinnokommission startar idag: Plan hoppas att Sveriges regering lyfter frågor för flickors rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:03 CET

Idag påbörjas ett av de viktigaste globala mötena för kvinnoorganisationer, FN: s Kvinnokommission i New York. Plan finns på plats för att bevaka mötet och har också bjudit in 13 flickor från Finland, Kanada, USA, Sierra Leone, Kamerun och Indonesien som ska föra fram sina åsikter, förhoppningar och behov.  I Sverige har Plan även tidigare skickat ett brev till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, där Plan erbjuder stöd och rekommendationer om hur världens länder bör investera i flickors utbildning i och tillgång till ny teknik.

Under mötet utvärderar samt formulerar medlemsländerna årligen konkreta åtgärder för arbetet med att förbättra flickors och kvinnors situation världen över. Efter två veckors diskussioner sammanfattas ett avtal, som ska sätta riktlinjer för arbetet med jämställdhet i respektive medlemsland. Avtalet är också ett användbart verktyg för att sätta press på regeringar att fullfölja riktlinjerna, som de skrivit under. Årets tema handlar om flickors och kvinnors fulla rätt till ny teknik, utbildning och arbete.

Miljontals flickor i utvecklingsländerna stängs ute från städernas och internets möjligheter – bara för att de är flickor. Samtidigt skapar ny teknik ständigt nya möjligheter för människor i utvecklingsländerna. Plans erfarenhet och studier visar att investeringar i att utbilda flickor och kvinnor i användandet av ny informationsteknologi effektivt ökar deras möjligheter till att påverka och delta i beslut som påverkar deras liv.

Plan föreslår därför att årets Kvinnokommissions avtal bör innehålla vissa riktlinjer. Dessa handlar bland annat om att öka flickors tillgång till ny teknik och IT genom att säkerställa att utbildning inom temat ingår i nationella läroplaner.  Att investera i åtgärder som möjliggör att flickor får bättre tillgång till utbildning inom matematik, och naturvetenskap samt till yrkesutbildningar som ökar förutsättningarna att bli verksamma inom teknik- och IT-sektorn.  Att stoppa våld mot barn via nätet genom att införa lagar som kräver att internetleverantörer rapporterar förekomst av barnpornografi.

– Vi uppmuntrar Sveriges regering till att lyfta dessa frågor för ökad respekt för flickors rättigheter och att arbeta för att rekommendationerna inkluderas i 2011 års sammanfattande slutsatser, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige.

 

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy