Skip to main content

Globalt möte om förebyggande arbete inför framtida katastrofer: Plan – låt barn delta!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2011 13:42 CEST

Det är ett av Plans huvudbudskap under den pågående globala konferensen Global Platform for Disaster Risk Reduction i Genève (8 -13 maj) som handlar om hur effekten av  framtida katastrofer kan förebyggas. I mötet deltar cirka 3000 delegater som representerar mer än 170 regeringar samt ett stort antal organisationer och företag. Mötet öppnades av FNs generalsekreterare Ban Ki Moon.

Plans delegation, bland dem Plan Sverige, experter inom riskreducering och två ungdomar från Filippinerna presenterar under konferensen erfarenheter och kunskaper i att involvera barn och unga i förebyggande katastrofarbete.

– Konferensen är mycket viktig. Betydelsen av att investera mer resurser för riskreducering i skolan samt utbildningssektorns centrala roll för att nå barn och unga har redan uppmärksammats av flera aktörer, vilket Plan finner mycket glädjande, säger Anna Garvander, Disaster Risk Managent Advisor på Plan Sverige

Barn och unga i världens fattigaste länder drabbas hårt vid katastrofer som översvämningar, jordbävningar, orkaner, torka och konflikter. Plan involverar barn i arbetet med förebyggande insatser för att mildra effekterna. En del av detta är att lära barn och unga om riskerna som finns i deras närområde.

Skola och utbildning
Plan uppmanar regeringar i alla länder och stater att investera resurser för katastrofberedskap inom skola och utbildning, så att barn och unga involveras. Regeringar bör ansvara för att:

  • Inkludera riskreducering och katastrofberedskap i läroplanen och utbilda så att skolan kan undervisa om risker, miljöförstöring, klimatförändring och naturhändelser.
  • Involvera lokala myndigheter till att prioritera och därmed höja kunskapsnivån gällande katastrofberedskap inom skola och utbildning


Involvera barn och låta dem delta
Plan uppmanar regeringar i alla länder och stater att ge barn möjlighet till att påverka och delta i praktiskt arbete med katastrofberedskap.  Resurser och ansvar bör även ligga på lokal nivå.  Regeringar har ett ansvar att:

  • Säkerställa att barns rättigheter respekteras i riskreduceringsprogram och att hänsyns tas till utsatta grupper, såsom flickor, barn med funktionshinder, barn med HIV/AIDS samt etniska minoriteter.
  • Involvera barn i katastrofberedskap.

Global Platform for Disaster Risk Reduction startades  2007 har sedan dess ägt rum vartannat år.  

 

Plan är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer som arbetar för att barns rättigheter erkänns, respekteras och efterlevs. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera