Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Bra om barnkonventionen blir lag men ytterligare arbete krävs

Bra om barnkonventionen blir lag men ytterligare arbete krävs

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 14:30 CET

Plan International Sverige välkomnar beslutet att regeringen nu vill göra barnkonventionen till lag och ser det som ett viktigt steg för Sverige när det gäller att återta ledarrollen för barns rättigheter internationellt. Barnkonventionen är visserligen redan bindande men om den nu inkorporeras i svensk lagstiftning är det en viktig signal – både inom Sverige och för omvärlden.

Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2015 10:15 CET

Plan välkomnar rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté där man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Redan vid förra granskningen, för fem år sedan, uppmanade kommittén Sverige att genomföra barnkonsekvensanalyser av samtliga biståndsinsatser.

Plan Sverige välkomnar regeringens besked att stärka barns rättigheter

Plan Sverige välkomnar regeringens besked att stärka barns rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2014 17:15 CEST

Barnrättsorganisationen Plan Sverige välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i regeringsförklaringen om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag. - Att göra barnkonventionen till svensk lag är ett viktigt steg i rätt riktning för att säkerställa alla barns rättigheter, säger Pia Stavås Meier, programchef på Plan Sverige.

Barn får äntligen möjlighet att klaga till FN:s Barnrättskommitté

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 09:54 CET

Rätten för barn att få sin sak prövad av en oberoende och opartisk instans är en grundläggande förutsättning för att säkerställa ett effektivt skydd av barns rättigheter. Världssamfundet bekräftar med dagens beslut att barn har rätt klaga och få upprättelse när deras rättigheter kränkts. Detta ökar pressen på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter under Barnkonventionen.

Nyheter 3 träffar

Plan välkomnar prioritering av barnrättsfrågor i biståndet

Plan välkomnar prioritering av barnrättsfrågor i biståndet

Nyheter   •   Nov 20, 2015 15:19 CET

Som en av världens främsta barnrättsorganisationer välkomnar Plan International Sveriges biståndsminister Isabella Lövins debattartikel i Metro idag.

Sverige bör ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Sverige bör ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Nyheter   •   Apr 14, 2015 11:42 CEST

I dag är det ett år sedan Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll trädde i kraft. Det ger barn möjlighet att klaga till FN när deras länder inte lever upp till barnkonventionen. Hittills har 17 länder ratificerat protokollet – dock inte Sverige.

Debatt: "Ta FN:s kritik på allvar"

Debatt: "Ta FN:s kritik på allvar"

Nyheter   •   Feb 04, 2015 15:15 CET

Plan International arbetar som bekant utifrån Barnkonventionen och uppfyllandet av barns rättigheter. Med anledning av detta vill Plan Sverige lyfta fram Sveriges åtaganden enligt Barnkonventionen i sitt internationella arbete. Som undertecknare av FNs barnkonvention har Sverige även ett åttagande att främja barns rättigheter internationellt.

Dokument 2 träffar

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

I det här manifestet har Plan International Sverige samlat 15 skarpa förslag på hur arbetet med att barnsäkra det svenska biståndet kan gå till. Förutom att följa och genomföra Barnrättskommitténs rekommendation vill vi att Sverige säkrar att barn och barns rättigheter får utrymme i de strategier, policyer och andra styrdokument som vägleder Sveriges bistånd.

State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights

State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights är en samling texter skrivna av författare, aktivister och politiker på temat flickors rättigheter utifrån olika synvinklar: ekonomi, utbildning, katastrof- och konfliktsituationer, teknologiska framsteg och ledarskap. Utgiven av Plan International 2015 inför FN:s internationella flickdag 11 oktober.