Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Barn får äntligen möjlighet att klaga till FN:s Barnrättskommitté

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 09:54 CET

Rätten för barn att få sin sak prövad av en oberoende och opartisk instans är en grundläggande förutsättning för att säkerställa ett effektivt skydd av barns rättigheter. Världssamfundet bekräftar med dagens beslut att barn har rätt klaga och få upprättelse när deras rättigheter kränkts. Detta ökar pressen på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter under Barnkonventionen.