Skip to main content

Svenskarna vill ha grönare arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2018 15:57 CEST

Nu vill svenskarna se grönare arbetsplatser, skolor och kvarter. Växterna ska vara luftrenande och bidra till en god inomhusmiljö. 8 av 10 söker sig till naturen för avkoppling och det tas sticklingar som aldrig förr. Det är några av slutsatserna som kan dras av Plantagens årliga rapport ”Växttrender”.

För sjunde året i rad presenterar Plantagen rapporten ”Växttrender”, tidigare Trädgårdsbarometern, som består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning. Växttrender 2018 har tagits fram tillsammans med HUI Research och i årets undersökning deltog drygt tusen personer samt fyra väletablerade trendspanare: Stefan Nilsson, Lotta Ahlvar, Emma Priwin och Eva Sahlin.

Svenskarna önskar en grönskande tillvaro
Enligt årets undersökning önskar nästan hälften av svenskarna mer grönska på sin arbetsplats och skola.

- Har man växter inom synhåll på arbetsplatsen ökar produktiviteten och sjukfrånvaron minskar, säger Eva Sahlin, som har forskat om gröna miljöer och rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Inte föga förvånande visar undersökningen att de som mest av allt önskar sig grönare bostadskvarter, är boende i lägenhet utan balkong eller terrass. Intresset för växter som ger bättre inomhusmiljö är också något som intresserar de som bor i storstäder.

Hela 46 procent av alla svaranden uppger att de är intresserade av växter som bidrar till en god inomhusmiljö. De som är mest intresserade av detta är de mellan 22 och 35 år (54 procent).

Gröna miljöer minskar stress
8 av 10 söker sig ibland eller ofta till naturen för avkoppling. Störst är intresset att söka upp grönska och natur bland familjer med barn där 39 procent uppger att de gör detta ofta. 41 procent av de som ofta söker sig till naturen för avkoppling köper också i större utsträckning luftrenande växter.

- Att pyssla, påta, dra upp sticklingar och odla trädliknande saker ger oss en rofylldhet och frånkoppling från det uppkopplade, säger Stefan Nilsson, trendspanare.

Svenskarna fortsätter även att plocka in naturen inomhus. Nästan varannan svensk har fler än 10 växter i sitt hem och antalet levande växter i svenska hushåll tenderar att öka marginellt. Det allra vanligaste är att ha mellan 11 till 20 växter hemma (26 procent). De växterna som enligt experterna tar större plats inne i hemmen, är träden.

- Det här med enbart krukväxter i fönster är förbi, växterna har flyttat in i hemmen och tagit en större roll i våra hem, säger Emma Priwin, inredningsexpert på Hemnet.

Roligt att föröka växter
Närmare hälften av alla svaranden (46 procent) tar sticklingar ibland eller ofta. Majoriteten som tar sticklingar gör det för att det är roligt att föröka växter. En fjärdedel tar sticklingar för att växten har stor känslomässig betydelse för dem.

- Allt liv är utvecklat från mikroorganismer och vi har ett känslomässigt band till allt levande. Man får belöning av att sätta en stickling, säger Eva Sahlin.

Rapporten Växttrender 2018 finns att läsa i sin helhet här: https://bit.ly/2lXrUy8 

Plantagens vision är att förbättra livet med växter. Det finns mycket att välja på för både inom- och utomhusbruk till riktigt bra och konkurrenskraftiga priser. Bara i Sverige har Plantagen 42 butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. Plantagens affärsidé är att erbjuda inspiration i kombination med ett brett sortiment av allt som behövs för att få rätt växter för allas hem, balkong eller trädgård.

Bifogade filer

PDF-dokument