Plantagon stöder invandrarkvinnors företagande genom mikrofinansiering

Pressmeddelande  •  2012-04-18 14:58 CEST

Innovationsföretaget Plantagon har inlett ett samarbete med Mikrofinansinstitutet MFI, där Plantagon i ett första skede avsätter 500 000 kronor till MFI’s verksamhet.

– Vi har gjort en marknadsmässig bedömning när vi valt att investera i MFI, dessutom ligger deras verksamhet helt i linje med våra värderingar. Vi bedömer att MFI arbetar på ett seriöst och långsiktigt sätt, med en nära och löpande uppföljning gentemot sina låntagare som garant för både långivare och låntagare. Detta innebär en lägre risk för oss som företag, och säkerställer samtidigt att våra pengar verkligen gör nytta, säger Hans Hassle, vd för Plantagon International.

Mikrofinansinstitutet, MFI, arbetar för ökad sysselsättning, ekonomisk och social integration. Plantagon kommer i ett första skede att sätta in 500 000 kronor i MFI. Räntan som MFI erbjuder ligger högre än de flesta bankers inlåningsränta.

– Till skillnad från traditionella banker anser Mikrofinansinstitutet att ”everyone is bankable”. Att få lån ska inte bero på vilket kön, vilken ålder eller hudfärg du har. Det som är viktigt för oss är att affärsidéerna är bärkraftiga, säger Fatma Mohamud, MFI:s vice vd. 

– Vi tror på mikrofinansiering som modell och vi tror på den här typen av samarbeten mellan företag och hållbara verksamheter, det är det vi kallar framtidens företagande eller Företaget 4.0, säger Hans Hassle.

I framtiden ser Plantagon att man vill utöka sin investering, men även att en andel av kapitalet i Plantagons ideella förening ska investeras i MFI, för att på så sätt ytterligare stötta mikrofinansiering som idé i Sverige.

Kontakt:
Hans Hassle, vd Plantagon International AB, tel. 070 917 94 00, e-post: hans.hassle@plantagon.com
Fatma Mohamud, vice vd MFI, tel. 072 324 04 85, e-post: fatma@mikrofinansiering.se

Mikrofinansinstitutet i Sverige AB
MFI, Mikrofinansinstitut för ökad sysselsättning, ekonomisk och social integration, grundades 2008 som ett treårigt projekt av den ideella föreningen Neem. Syftet var att erbjuda finansiella tjänster vid start eller utveckling av företag till grupper, främst invandrarkvinnor, som inte har tillgång till finansiering. Sedan 1 november 2011 erbjuder MFI AB, som första och enda mikrofinansinstitut i Sverige, utlåning till företagsstart i egen regi. Möjlighet finns att låna 25 000 – 250 000 kr till marknadsmässiga räntor. För att ansöka om lån krävs att den sökande har genomgått MFI’s coachprogram med godkänt resultat. www.mikrofinansiering.se 

Plantagon International AB
Plantagon är ett innovationsföretag inom sektorn Urban Agriculture och är världsledande inom vertikal odling. Plantagon är även ledande inom socialt hållbart företagande och har utvecklat en ny organisationsform som kombinerar affärsmässiga drivkrafter med långsiktighet och socialt ansvarstagande. Plantagons vd Hans Hassle blev utnämnd till European CEO of the Year 2012; Sweden, av den brittiska affärstidningen European CEO. www.plantagon.com

---

Plantagon International AB är verksamma inom sektorn "urban agriculture" och är världsledande inom vertikal odling. Plantagons vertikala växthus minimerar behovet av energi, vatten och bekämpningsmedel. Den negativa miljöpåverkan från växthusen är mycket låg och eftersom produkterna levereras direkt till kunderna i deras närmiljö minimeras även transportkostnaderna. Konceptet är enkelt och tilltalande: dagsfärska ekologiska grödor direkt till konsumenten - utan mellanhänder. www.plantagon.com


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.