Skip to main content

Sveriges första Facility Managers examineras i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:00 CEST

Fredag 23 maj examineras Sveriges första årskull yrkeshögskoleutbildade Facililty Managers. Affärshögskolan i Malmö är den utbildningsanordnare som bedriver utbildningen Facility Manager, en yrkesroll som inte bara är relativt okänd, utan även en av Sveriges snabbast växande branscher.

Yrkesrollen Facility Manager, eller FM, handlar om att administrera alla de stödtjänster som behövs för att företag, myndigheter, kommuner och organisationer skall kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

-  En försiktig uppskattning är att varannan svensk varje dag berörs av FM-tjänster. Det handlar om allt från receptionstjänster, vaktmästeri, inköp och distribution av kontorsmaterial, lokalvård, IT och telefoni och mycket mera, säger Erik Ahrsjö, ordförande i IFMA Sverige, den svenska branschorganisationen för Facility Management.

-  Branschen omsätter mer än 100 miljarder kronor per år i form av intern och extern service. Vi är glada att Sverige, som ett av de sista länderna i Europa, äntligen har fått en strukturerad utbildning inom området, fortsätter Erik Ahrsjö.

I maj examineras drygt tjugo studenter från Affärshögskolan, efter två års FM-studier. En viktig del av utbildningen är praktik, eller LIA – lärande i arbete. LIA:n har i första hand genomförts på Region Skåne och privata företag i länet.

-  Skåne är en viktig region inom FM-utvecklingen, där företag som Tetrapak, Eon, IKEA och Sony har avancerat långt inom hanteringen av stödtjänster. Studenterna har efter två år både teoretiska och praktiska kunskaper inom FM och deras kompetens är värdefull för arbetsgivare som vill ta ett helhetsgrepp om frågan och samtidigt spara tid och pengar, säger Anna Boman från Position A, en av lärarna i FM-utbildningen.

Hon framhåller även att en styrka i Affärshögskolans koncept är att lärarna har en gedigen förankring i näringslivet, vilket ger de studerande mycket relevant kunskap, något som studenterna själva bekräftar.

-  Det jag hört både från min arbetsgivare under praktiken och från andra arbetsgivare är att jag har ett helhetstänk när det gäller att göra verksamheten så effektiv som möjligt, vilket man inte hittar hos akademikerna, förklarar Frida Englund, FM-studerande på Affärshögskolan.

-  Jag hoppas att näringslivet uppmärksammar vår utbildning. På våra LIA-platser har vi arbetat med projekt som har varit lönsamma för företagen och vi har påvisat en god kompetens, som jag hoppas leder till jobb för oss, säger Richard Sund studerande på utbildningen.


Plushögskolan är en av Sveriges största privatägda yrkeshögskolor. Vi bedriver YH-utbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Nio av tio av våra studenter får jobb efter examen. Det tror vi beror på att näringslivet är med och formar utbildningarna efter marknadens behov, att våra föreläsare har branschaktuell kunskap och att våra studenter tillbringar en stor del av utbildningstiden på företag i branschen. 

Plushögskolans YH-utbildningar bedrivs under våra tre varumärken, Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera