Skip to main content

Leonardo DiCaprio en av fem som kan vinna Utstickarpriset

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 11:33 CEST

Leonardo DiCaprio Foundation (Getty Images)

Leonardo DiCaprio, Tina-Marie Qwiberg, Mattias Klum, Josh Fox och Cape Farewell är de fem slutkandidaterna som har möjlighet att vinna 2017 års upplaga av Polarbröds hållbarhetspris Utstickarpriset. Priset som delades ut för första gången 2012 är en del i Polarbrödsgruppens arbete att driva förändring för att säkra en uthållig livsmedelsförsörjning.

Temat för årets Utstickarpris är kultur och 2017 delas priset ut till en person eller organisation som genom kulturen bidrar till att skapa förståelse och djup insikt för försörjningsläget i världen och verkar för handlingar som i förlängningen leder till verklig förändring. Prisutdelning och ceremoni hålls på Delight Studios i Finnboda, Nacka i Stockholm den 19 oktober.

Slutkandidaterna för årets Utstickarpris är:

 • Leonardo DiCaprio – Prisbelönt skådespelare och klimataktivist
 • Tina-Marie Qwiberg – Dokumentärfilmare
 • Mattias Klum - Fotograf, filmare och talesman för hotade arter, miljöer och etniska minoriteter
 • Josh Fox – Grundare och konstnärlig ledare för WOW Company
 • Cape Farewell - Ett internationellt kulturprojekt för att möta klimatutmaningar

 • – Att vara en utstickare är att utmana gällande system och göra något oväntat, att hitta nya sätt att tänka och att agera för målet att nå uthållig livsmedelsförsörjning, säger Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och jurymedlem för Utstickarpriset. Årets slutkandidater är alla personer och organisationer som gör just detta genom att sprida budskap om hållbarhet, skapa opinion och verka för verklig förändring med kulturen som bärare.


  Kulturen som bärare
  För att nå uthållig försörjning krävs en radikal omställning från en fossilbaserad slit-och-släng-ekonomi till ett resurseffektivt och hållbart samhälle, baserat på förnybara energikällor inom planetens gränser. Årets tema handlar om att bidra till att skynda på omställningen med kulturen som bärare och verktyg. Att koppla ihop hjärnan och hjärtat och därmed öka människans vilja och engagemang för att värna den planet vi alla delar. Att gifta samman kultur och vetenskap är en grundförutsättning om vi ska lyckas. Att våga sticka ut och jobba med nya perspektiv och oväntade grupper och att jobba gränsöverskridande mellan kultur och vetenskap.

  Utstickarpriset
  Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor och organisationer som går sin egen väg. Som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med värdet av 100 gram guld. Under åren har Polarbröd hyllats för sina innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polfärsktmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning.

  När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det därför naturligt att premiera innovation och hållbarhet. När priset delades ut 2013 belönades bra ledarskap för världen. 2014 premierades en Utstickare som tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt om inspirerar och berör andra. Temat för 2015 var hållbart jordbruk och 2016 hyllades gott ledarskap för framtiden.

  I juryn ingår förutom ägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd också Johan Kuylenstierna, Maja Frankel, Heidi Andersson och Måns Adler. Priset tilldelas en modig människa som går sin egen väg och visar handlingskraft och hänsynstagande, nytänkande och uthållighet.

  http://www.polarbrod.se/om-polarbrod/utstickarpriset/

  Om Polarbröd

  Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 45 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 337 anställda. 2016 omsatte företaget 988 miljoner kronor och bakade drygt 39 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. I Umeå finns ett kommunikationskontor, moderbolaget Polarbrödsgruppen och här verkar huvudägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

  Utstickarpriset

  Familjeföretaget Polarbröd drivs av femte generationen bagarbarn och vill verka i många generationer framöver. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.

  Bifogade filer

  PDF-dokument