Polygon och AK-konsult förvärvar Villaklimat OBM AB i Malmö

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 15:47 CEST

Den 31 mars förvärvar Polygon och AK-konsult företaget Villaklimat OBM i Malmö. Förvärvet stärker Polygon och AK-konsult som nu får ett större antal fukttekniker i Skåne-regionen och breddar kundbasen.

Polygon Sverige AB förvärvar Saneringsfirman Hedberg AB i Borlänge

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2019 16:00 CET

Polygon Sverige AB har idag tecknat ett bindande avtal om att förvärva Saneringsfirman Hedberg AB i Borlänge den 2 januari 2020.

Polygon och AK-konsult förvärvar Refix Skadesanering AB i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:03 CEST

Polygon Sverige AB har den 1 oktober förvärvat Refix Skadesanering AB. Efter förvärvet av Caliber Sanering Sverige AB den 1 april tar Polygon ytterligare ett steg för att utveckla sitt erbjudande inom sanering.

Polygon och AK-konsult förvärvar Caliber Sanering Sverige AB

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:00 CEST

Polygon Sverige AB har tecknat avtal om att förvärva Caliber Sanering Sverige AB per 1 april 2018. Polygon vill bredda sitt tjänsteutbud till att även omfatta sanering och därigenom kunna ge våra kunder ett bredare erbjudande där vi tar ett större ansvar i skadorna.

Polygon och AK-konsult förvärvar Metodia AB i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2018 17:19 CET

Polygon och AK-Konsult har idag, den 2 januari 2018, förvärvat Metodia AB i Knivsta. Förvärvet stärker Polygon och AK-konsult inom kundsegment nybyggnation i Storstockholm där Metodia AB tillhandahåller fuktmätningar och rådgivning inom fuktsäkerhet till ett stort antal byggföretag.

84% av kommunala skolor och förskolor har utvecklad fuktskada eller risk för fuktskada

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 10:59 CET

​En studie av 316 byggnader visar att risken för fuktskador är särskilt hög i kommunala skolor och förskolor. Det beror på att de är byggda på 1970-talet när riskkonstruktioner var vanligt förekommande. Studien är publicerad i tidningen Bygg&Teknik och är utförd av Anders Kumlin.

Hög affärsetik i fokus hos Polygon och AK-konsult

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 16:23 CEST

Våren 2016 har Polygon och AK-konsults medarbetare genomfört ett omfattande utbildningsprogram i regler för anti-trust, anti-korruption och en intern Uppförandekod. Polygon och AK-konsult har också infört en visselblåsarfunktion dit medarbetare kan rapportera eventuella oegentligheter.

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom förebyggande fuktsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 17:13 CEST

Polygon och AK-konsult lanserar ett nytt affärsområde för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet. Bakgrunden är att byggbranschen står inför stora utmaningar med höga krav på lönsamhet, hårdare konkurrens och stramare tidplaner. Kunskap om fukt är avgörande för att möta dessa krav.

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom läcksökning

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 12:21 CEST

Med läcksökning identifieras läckor i tekniska system som vatten och värme. Även lufttäthet i byggnaders klimatskärm kan mätas för att upptäcka och lokalisera luftläckage. Polygon och AK-konsults fukttekniker och konsulter lanserar nu ett brett erbjudande inom läcksökning och lufttäthet i byggnader.

Nu lanserar AK-konsult nya tjänster inom Miljö och Hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2016 14:17 CET

Nu erbjuder Polygon och AK-konsult mer kvalificerade och omfattande tjänster inom miljöområdet. Hösten 2015 anställdes Maria Nordberg, tidigare miljöchef på Skanska och med nära 20 års erfarenhet inom miljö och hållbarhet. Med lång och bred erfarenhet kommer Maria Nordberg ansvara för Polygons och AK-konsults erbjudande inom Miljö och Hållbarhet i hela Sverige.

Bilder & Videor 8 bilder

Om Polygon AK-Konsult

Polygon och AK-Konsult är ett av Sveriges ledande företag med specialistkompetens inom fukt och innemiljö.

Polygon Sverige och AK-konsult hanterar vattenskador, konsulttjänster, temporär klimathållning och läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och strävar alltid efter att hjälpa företag med helhetslösningar, använda ny teknik och minimera miljöpåverkan.

Adress

  • Polygon AK-Konsult
  • Hemvärnsgatan 15
  • 171 54 Solna
  • Sverige