Skip to main content

COP21: Teknologisk profil saknas

Nyhet   •   Dec 10, 2015 16:42 CET

COP21-repertoaren, både inne i förhandlingssalarna och i den öppna utställningsdelen Climate Generations Area, öppen för alla och envar, saknar till stora delar den teknologiska profil man kanske hade förväntat sig.

Programmet handlar mycket om gender och kvinnors möjligheter att påverka, ursprungsbefolkningars i Oceanien och Amazonas särskilda problem och sårbarhet samt konstnärliga uttrycksformer kring klimatfrågan: fotoutställning, skulpturer, gemensam väggmålning. Mycket om åtgärder för att sortera avfall (som vi är vana vid sedan årtionden) och dessutom rena karnevalsupptåg med allehanda instrument och sånger.

Sådant ger rubriker, och det saknar inte sitt värde att visa upp och att debattera. Klimatkonferensen och framtiden är säkert värda en happening! Ansträngningarna att åstadkomma det, som ska stoppa jordatmosfärens uppvärmning till 2°C eller däromkring – alla är överens om att tvågradersmålet inte längre är möjligt – nås inte via besvärjelser och sövande slagverkssessioner.

Men var fanns montern som stolt förklarade att elen är en möjliggörare? Eller den, som visade upp elfordonsteknologi för att bekämpa den dystra verklighet vi ser på bilder av exempelvis Beijing höljt i livsfarlig gaskammarsmog – och inte bara i rusningstid?

I brist på sådant man normalt ser på en energiteknikmässa var det glädjande att faktiskt hitta såväl smarta elnät som energieffektivisering av bostäder genom isolerings- och besparingsåtgärder – inte vanliga i Frankrike – behandlade i Electricité de France monter. Eller att hitta ett flott lithium-titanatbatteri av företaget Leclanchés tillverkning, kallat TiBox, 3,2 kWh och 60A.

Baylan full av tillförsikt

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan är på plats vid COP21 och full av idéer om hur svenskt energisystemtänkande ska kunna göra skillnad därute.

– Jag och mina medarbetare är här främst för att visa på konkreta lösningar i energifrågan, säger han. Sverige har så många framgångsrecept att visa för världen, inte minst våra systemlösningar, som bygger ett såväl klimatsmart som uthålligt energisystem. Visst, alla länder i världen har inte tillgång till den mix av förnybara energikällor vi åtnjuter, men vi kan visa på framgångslösningar som andra länder med andra förutsättningar kan ta till sig.

Hela energikedjan

– Vår fördel är att vi kan argumentera för hela energikedjan, inte minst den aspekt av energianvändning som kallas energieffektivisering, där har vi stora framfötter! Inte minst tar amerikanerna till sig detta, mina diskussioner med kolleger i USA, men även här i Frankrike, förs i en mycket positiv, konstruktiv anda!

Sverige framhåller enligt Ibrahim Baylan den triangel av 1) förnybar energitillförsel, 2) energieffektivisering och 3) lagring, som enligt honom utgör nyckeln till en klimatfrämjande energisektor, med tanke på att det är den som svarar för majoriteten av utsläpp av växthusgaser.

– Sverige, påminner han om, har gått från att vara beroende av fossila bränslen till att idag vara ledande i EU på förnybar energi. Detta var ju den verklighet som jag mötte som nyinvandrad till landet i början av 1980-talet! Om det ska jag berätta ikväll (igår kväll, reds. anm.) i en paneldebatt före en middag, organiserad av International New York Times. Temat: The Price is Right! Då ska publiken få höra om den resa som Sverige har gjort. Text: Bengt Magnusson

Bild: Leif Carlsson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.