Power & Tower Holding AB (publ) har genomfört spridningsemission och tecknat ytterligare nya kontrakt i USA

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:02 CET

Power & Tower Holding AB har genomfört en spridningsemission med avslut den 18 september, vilket tillförde bolaget ca 1,5 MSEK före emissionskostnader. Företaget har nu fått ihop de 300 aktieägare som krävs för listning på NGM och har beslutat att gå vidare med ansökan till NGM under första kvartalet 2019.

Dotterbolaget Southern Engineering & Construction Corp (SECC) i Florida har under senaste veckorna tecknat nya kontrakt vilket ger goda möjligheter för företaget att växa i en snabbare takt än förväntat under 2019.

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning vid läggning av fiberkabel når bolaget snabbt större marknadsandelar och ökad omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är utvecklad med en förbättrad variant av styrd horisontell borrning. Tekniken gör att det går snabbare, är säkrare och blir framförallt billigare än det nuvarande sättet att gräva. Denna teknik lämpar sig väl inte minst i tättbebyggda områden.

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel.

Läs vidare »

Power & Tower Holding AB (publ) har inlett förhandlingar med ett större europeiskt telekomföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 13:21 CEST

Power & Tower Holding AB har inlett förhandlingar om fiberläggning med ett större Europeiskt telekomföretag.

Power & Tower genomför nu en spridningsemission med avslut den 18 september.

Bolaget har en etablerad teknik med styrd horisontell borrning som sparar både tid och kostnader. Tekniken ger dessutom möjlighet att förlänga vintersäsongen för fiberläggning med upp till tre månader, vilket är en viktig faktor för många nätägare.

Förhandlingarna om ett pilotprojekt som har inletts medför inga absoluta garantier för att projektet kommer att leda till kontrakt, men Power & Tower ser positivt på att stora aktörer visar intresse för företagets teknologi.

Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Huvudägaren delar ut aktier från eget innehav med mellan 5 till 30 procent beroende på hur många poster som tecknas i emissionen. På detta sätt ökas också den totala ägarspridningen i bolaget.

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

Emissionsinstitut för nyemissionen är Eminova där elektronisk teckning erbjuds till investeraren. Memorandum finns också för nedladdning samt svensk Teaser.

Huvudägarna vill att nya som gamla aktieägare investerar i bolaget för att åstadkomma ägarspridning inför noteringen av bolaget. Huvudägarna skänker därför egna aktier utifrån hur många aktier man tecknar i emissionen enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr) 1 post = 5 % extra aktier

3.500 aktier (14,000 kr) 2 poster = 10 % extra aktier

7.000 aktier (28.000 kr) 4 poster = 15 % extra aktier

14.000 aktier (56.420 kr) 6 poster = 20 % extra aktier

28.000 aktier (112.000 kr) 14 poster = 25 % extra aktier

56.000 aktier (224.000 kr) 32 poster = 30 % % extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna. 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. 

Läs vidare »

Power & Tower Holding AB (publ) ingick ett nytt avtal och förlänger spridningsemissionen

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 16:57 CEST

Power & Tower Holding AB ingick ett nytt avtal med en stor kund i Florida fredagen den 27 Juli, samtidigt som bolaget var på väg att stänga den pågående spridningsemissionen. På grund av de ny möjligheter som detta avtal medför har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden till den 18:e september för att ge tid till att släppa finansiell information för 2:a kvartalet samt undersöka om det finns behov för att utöka emissionsbeloppet för att finansiera behov av extra utrustning och arbetskraft för att rymma den ökade tillväxten för slutet av 2018. Sista dag för teckning av aktier blir 2018-09-18.

Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Huvudägaren delar ut aktier från eget innehav med mellan 5 till 30 procent beroende på hur många poster som tecknas i emissionen. På detta sätt ökas också den totala ägarspridningen i bolaget.

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

Emissionsinstitut för nyemissionen är Eminova där elektronisk teckning erbjuds till investeraren. Memorandum finns också för nedladdning samt svensk Teaser.

Huvudägarna vill att nya som gamla aktieägare investerar i bolaget för att åstadkomma ägarspridning inför noteringen av bolaget. Huvudägarna skänker därför egna aktier utifrån hur många aktier man tecknar i emissionen enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr) 1 post = 5 % extra aktier

3.500 aktier (14,000 kr) 2 poster = 10 % extra aktier

7.000 aktier (28.000 kr) 4 poster = 15 % extra aktier

14.000 aktier (56.420 kr) 6 poster = 20 % extra aktier

28.000 aktier (112.000 kr) 14 poster = 25 % extra aktier

56.000 aktier (224.000 kr) 32 poster = 30 % % extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna. 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. 

Läs vidare »

Power & Tower Holding AB (publ) inleder samarbete med SEAIC för att hitta investerare i Kina

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:14 CEST

Power & Tower Holding AB som nu genomför en spridningsemission inför börsnotering av bolaget i höst, har inlett ett samarbete med Sino-European Association for International Cooperation (SEAIC) för att hitta investerare i Kina. Power & Tower har i dag 200 aktieägare och siktar på att få över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Bolaget har möjlighet att bredda aktieägandet och dessutom få tillgång till extra kapital via samarbetet med SEAIC.

” SEAIC kan ge hjälpa oss att hitta nya investerare och samtidigt etablera affärsrelationer med producenter av borrutrustning och kanske även på sikt ge oss en öppning till den kinesiska marknaden för fiberinstallationer” säger Ingemar Sekund, VD för Power & Tower Holding AB.

Presentation av kommande verksamhet i bolaget

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin horisontella borrningsteknik för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. Det finns en uttalad ägarstrategi om god utdelning till aktieägarna då marginalerna är cirka 15 procent och marknaden ökar i såväl USA som Europa för dessa tjänster. 

Läs vidare »

Power & Tower Holding AB (publ) ansöker om anslutning till NGM Pre Market

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 14:19 CEST

Power & Tower Holding AB har idag ett helägt dotterbolag med Southern Engineering i Florida. Avsikten är att notera bolaget på NGM Nordic MTF till hösten. Nu genomförs en spridningsemission inför börsnotering av bolaget i höst. Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. För att ge signalen om bolagets planer och intentioner så ansöker Power & Tower Holding AB (publ) om anslutning på NGM:s Pre Market.

Nordic Pre Market är NGM.s plattform för onoterade bolag och har skapats för att förbereda bolag för en börsintroduktion. "Vi vill med denna ansökan ge signalen till våra nuvarande och kommande aktieägare om våra intentioner att gå vidare med notering av bolaget på orderdriven marknadsplats”, säger Ingemar Sekund, VD för Power & Tower Holding AB.

Presentation om kommande verksamhet i bolaget

Syftet med kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin horisontella borrningsteknik för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik. 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för horisontell borrning för att för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. Det finns en uttalad ägarstrategi om god utdelning till aktieägarna då marginalerna är cirka 15 procent och marknaden ökar i såväl USA som Europa för dessa tjänster. 

Läs vidare »

Power & Tower Holding AB (publ) genomför spridningsemission inför börsnotering

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 17:06 CEST

Power & Tower pre IPO tecknades till 100%

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 17:19 CET

Power & Tower ökar takten!

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 13:00 CEST

​Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) har den senaste tiden erhållit allt fler uppdrag, dessutom kräver befintlig kundkrets snabbare leveranser. SECC har arbetat med ett antal lösningar att snabbt öka befintlig kapacitet, en av dessa lösningar har varit ett samgående med Power and Tower vilket nu är genomfört.

Power & Tower engageras i förberedelser för orkanen Irma

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 08:00 CEST

Under måndagen den 4/9 tog Power & Towers helägda dotterbolag Southern Engineering Construction Corporation (SECC) emot extraordinära beställningar av tjänster från flertalet befintliga kunder.

Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 09:00 CEST

Spridningsemission (pre-IPO) startar 25/8 i syfte att sprida ägandet inför marknadsnotering under hösten 2017. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är begränsad till 1 500 000 aktier.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • i.tesejpkufindef@nmqetahsefqrvroerwu.sljewz
  • +46702131113
Operativt ansvarig för Power & Tower.

Om Power & Tower Holding AB (publ)

Adress

  • Power & Tower Holding AB (publ)
  • Grev Turegatan 21
  • 114 38 Stockholm
  • Sverige