Skip to main content

"Finns det några paralleller mellan att leda vårdverksamhet i Sverige och expertuppdrag på Världsbanken?"

Blogginlägg   •   Mar 23, 2015 16:00 CET

Kan man kombinera vd-jobb med uppdrag för Världsbanken?

Världsbanken är världens största och viktigaste biståndsorganisation. Den ägs av 186 medlemsländer och har som syfte att bekämpa fattigdomen i världen. Sverige stödjer verksamheten med omkring 3,7 miljarder kronor per år. Världsbankens verksamhet är mycket bred och innefattar stöd till ekonomisk tillväxt som kan skapa sysselsättning och möjlighet för människor att ta sig ur fattigdom. Stödet sker genom lån och gåvor till låg- och medelinkomstländer.Banken finansierar också investeringar i infrastruktur, som vägar, energi och vatten, liksom uppbyggnad av sociala strukturer inom till exempel rättsväsende, utbildning och hälsa.Världsbankens projekt handlar oftast om att bygga övergripande samhällsstrukturer, exempelvis utbildningsväsende och hälsovårdssystem, snarare än skolor och sjukhus.

För drygt en månad sedan fick jag frågan från ICM, International Confederation of Midwives, om jag accepterade att bli nominerad till ”World Bank Civil Society Consultative Group for Health, Nutrition, and Population”. När jag efter en kort betänketid svarade ja, visste jag att det civila samhällets olika nationella och internationella organisationer tillsammans skulle komma att nominera hundratals experter till denna grupp. Jag blev därför oerhört överraskad då jag för några dagar sedan fick beskedet att jag utsetts som en av 17 globala experter i denna grupp. Det övergripande målet för denna grupp är att på ett strukturerat och transparent sätt företräda det civila samhällets organisationer när det gäller inflytande och kunskap, ge råd om utveckling och belysa effekterna av Världsbankens planer och strategier när det gäller hälsa och nutrition för människor i låg- och medelinkomstländer, inom ramen för Världsbanksgruppens mål att bekämpa fattigdom öka delat välstånd samt förebygga sjukdomar och dödsfall.

Hur kan ett uppdrag för världsbanken kombineras med rollen som vd för en offentligt finansierad privat vårdgivare i Sverige och finns det ett samband mellan dessa roller? Finns det några paralleller mellan att leda vårdverksamhet i Sverige och expertuppdrag på Världsbanken? Min egen uppfattning är att vi alla både som individer och i rollen som företagsledare måste delta i kampen mot orättvisor och snedfördelning av resurser nationellt och internationellt. Att leda ett svenskt vårdföretag innebär bland annat att få företagets finanser att växa så att verksamheten kan utvecklas, bidra till ökad välfärd, ge fler arbetstillfällen samt fylla befolkningens behov av god och säker vård. Världsbankens uppdrag är att; bekämpa fattigdom på ett sätt som ger bestående förändring, hjälpa människor att hjälpa sig själva genom att bidra med resurser och kunskap, att främja partnerskap mellan de offentliga och privata sektorerna samt att vara en högklassig institution som kan locka till sig personal med hög kompetens som är lyhörda för mottagarländernas behov.

Det finns med andra ord en del paralleller mellan ett medelstort svenskt vårdföretag som BB Stockholm och ett uppdrag för Världsbanken. Strategierna är de samma då det gäller att få hållbara strukturer för stabilitet och utveckling.

//Ingela Wiklund

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.