Skip to main content

Söndrumskliniken i Halmstad är Sveriges sjätte bästa vårdcentral

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 10:00 CET

Vårdkooperativet Praktikertjänsts vårdcentraler presterar starkt i 2016 års upplaga av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella patientenkät, både i förhållande till offentliga vårdgivare och i relation till andra privata aktörer. Av totalt 47 undersökta vårdcentraler i Halland placerar sig Söndrumskliniken i Halmstad som andra bästa vårdcentral i regionen och som den sjätte bästa i Sverige.

SKL undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2016 års undersökning deltog nära 800 vårdcentraler i tio landsting och undersökningen tittar på sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Söndrumskliniken överträffar kraftigt både riks- och regionsnittet i samtliga undersökta kategorier och framförallt inom Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering samt tillgänglighet.

- Vi är väldigt stolta över den sjukvård vi bedriver och den vård vi ger våra patienter. Alla kollegor gör ett fantastiskt jobb med ett målinriktat arbete och tydliga uppföljningar, säger Mats Rydberg, allmänläkare på Söndrumskliniken.

Bland de vårdcentraler som drivs av Praktikertjänst och som får högst snittpoäng bland de 47 undersökta vårdcentralerna i Halland återfinns utöver Söndrumskliniken bland annat Lagaholmskliniken i Laholm, som återfinns på plats nio, och Viktoriakliniken Kungsgatan i Halmstad, som placerar sig på plats 13.

- Vi är glada över att återigen placera oss i toppen i både regionen och i Sverige som helhet. Vi har en långsiktighet och stabilitet i verksamheten, vilket gör att många patienter ofta får träffa samma läkare och sjuksköterska varje gång de besöker oss, säger Gunnar Wahlberg, allmänläkare på Söndrumskliniken.

Om Nationella patientenkäten

Nationell patientenkät 2016 genomfördes under hösten förra året och var en så kallad mellanårsmätning där tio landsting och regioner deltog. I Halland uppgick antalet respondenter till 4 352 och svarsfrekvensen var 46,1 procent. För Riket var svarsfrekvensen 42,7 procent och antalet respondenter 79 674. Läs mer på https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2016/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 269. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Bättre vård för bättre liv ▪ www.praktikertjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy