Skip to main content

SKOLAN GÖR SKILLNAD I ÄLVDALEN

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 13:18 CET

Älvdalens kommun bjuder in Prata Om Alkohol för att inspirera och ge praktiska exempel för ett givande alkoholförebyggande arbete i skolan.

Enligt nya europeiska studier konsumerar hela 71 % av alla nior i Sverige alkohol och samma svenska ungdomar ligger i det europeiska toppskiktet av dem som dricker mest, sett till mängden alkohol per tillfälle.

Per Hazelius projektledare för Prata Om Alkohol säger, ”Tyvärr är Älvdalens ungdomar inte några undantag, utan även här dricker många ungdomar alkohol. Prata Om Alkohol är en etablerad skolsatsning som är inne på sitt fjärde år i arbetet med att påverka ungas attityd till alkohol och skjuta upp deras eventuella alkoholdebut. Prata Om Alkohol har tagits emot på ett positivt sätt i Älvdalen och vi vill därför ge ytterligare inspiration för ett effektivt arbete mot ungdom och alkohol i kommunen”.

Kartläggningar visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol inte har de effekter på elevernas beteende som man förväntat sig. Samtal och dialog med eleverna i kombination med rollspel är det som har visat sig fungera bäst. Prata Om Alkohol består av konkreta klassrumsövningar som bygger just på denna pedagogik.

”Att begränsa ungdomars alkoholkonsumtion har länge varit en viktig hälsofråga för oss i Älvdalen. Prata Om Alkohol har lång erfarenhet av alkoholförebyggande arbete inom skolan och kan inspirera oss till att förändra ungdomars attityd och till alkohol.”, Tomas Nord Ungdoms/drogsamordnare i Älvdalens kommun.

Plats: Älvdalens Bio i Älvdalen
Dag: Torsdag den 7/1
Kl. 13.00-16.00
Kontakt Älvdalens kommun: Tomas Nord 070-65 63 163
Kontakt Prata Om Alkohol: 08-410 214 64

Prata Om Alkohol är ett metodmaterial anpassat för alkoholförebyggande arbete i skolan. Prata Om Alkohol finns idag i 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier. Det syftar till att förmå ungdomar att inte dricka alkohol och utgår från deras egna förutsättningar, erfarenhet och situation. Prata Om Alkohol bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. Fokus ligger därmed på att lär ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata om alkohol är en satsning som Sprit och Vinleverantörsföreningen drog igång för att komma till rätta med ungdomars dåliga attityd till alkohol och att alkoholdebuten sker i allt lägre åldrar. Prata om alkohol startade år 2006. Läs mer om Prata Om Alkohol via www.prataomalkohol.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy