​Fullskalig CCS-anläggning minskar CO2-utsläppen med en tredjedel

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 08:44 CET

En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med en tredjedel. Nu siktar företaget på att uppföra en fullskalig anläggning till 2025.

​Gunde bjuder upp till dans om biodrivmedel – ny reklamkampanj för Preem

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 16:48 CEST

Måndagen den 17 september lanserar Preem en ny reklamkampanj. Återigen syns Gunde Svan som frontfigur och den här gången befinner han sig på en svensk dansbana och vill inget hellre än prata om förnybara drivmedel.

Preem öppnar ny station i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 10:20 CEST

Torsdagen den 20 september inviger Preem en ny station vid trafikplats Landskrona Södra längs E6:an. Stationen är en fullservicestation med elladdning, drivmedel, butik inklusive fresh food och drive in, tvätt, släputhyrning samt tank- och uppställningsplats för tung trafik.

​Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:45 CEST

En stark efterfrågan och stigande produktionspriser på den internationella marknaden under andra kvartalet bidrog till ett tillfredsställande resultat och ökad omsättning för Preem under de första sex månaderna 2018.

Preem tillsätter tillförordnad CFO

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 07:30 CEST

Peder Zetterberg har utsetts till tillförordnad CFO och efterträder därmed Gunilla Spongh som valt att sluta för nya utmaningar. Peder kommer närmast från tjänsten som interim finanschef inom Preem

Start för Lysekil Women's Match i Lysekil

Nyheter   •   Aug 06, 2018 09:56 CEST

Sedan starten 20054 har Lysekil Women's Match utvecklats till världens främsta matchracingtävling för damer. Preem har under alla år varit huvudsponsor till eventet som invigs ikväll.

​Preem stödjer Röda Korsets insatser vid bränder i skog och mark

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 16:23 CEST

Med anledning av de omfattande bränderna i Sverige bidrar Preem med drivmedel motsvarande 150 000 kronor till Röda Korsets insatser med spontanfrivilliga och frivillighetsorganisationer i de utsatta brandområdena.

- Det är viktigt att frivilliga personer och organisationer, eller även utsatta människor, kan ta sig till och från de mest drabbade platserna. Därför stödjer vi Röda Korsets krisorganisation med drivmedel motsvarande 150 000 kr, säger Marie Bark, marknadschef på Preem.

Preem har även sedan tidigare sluta sälja engångsgrillar på drivmedelsstationerna med anledning av den höga risken för brand i skog och mark i hela Sverige.

Hjälp till vid bränderna! Anmäl dig som volontär här: https://www.redcross.se/vart-arbete/b/brander/

Läs mer om Röda Korset: https://www.redcross.se/?gclid=CjwKCAjw4uXaBRAcEiwAuAUz8IYmL-Hx7oUjkQXNizzy1yWa3gAGM8UTSWJw00DM5f_5ciQkYYx6YhoC4VsQAvD_BwE

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Bark, marknadschef Preem, 010 450 13 03
Preems pressjour, 070 450 10 01

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Med anledning av de omfattande bränderna i Sverige bidrar Preem med drivmedel motsvarande 150 000 kronor till Röda Korsets insatser med spontanfrivilliga och frivillighetsorganisationer i de utsatta brandområdena.

Läs vidare »

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:50 CEST

Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till att öka den inhemska produktionen av svenska hållbara biodrivmedel. Enbart en bråkdel av den potential som finns för svensk råvara till biodrivmedel nyttjas idag. Genom att skapa rätt förutsättningar skulle h industriell utveckling inom biodrivmedelsbranschen kunna ske. Det visar en ny rapport från Sweco.

​Energimyndigheten ger stöd till Preems och Vattenfalls planerade vätgasfabrik i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:00 CEST

Preem och Vattenfall har som gemensamt mål att med hjälp av vätgas producera förnybara drivmedel i stor skala. Energimyndigheten bidrar via Industriklivet med hälften av kostnaden på sex miljoner kronor för förprojektering av en ny fossilfri vätgasfabrik som med en kapacitet på 18 megawatt väntas bli störst i Europa.

​Almedalsseminarium om ökad svensk produktion av biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:53 CEST

Onsdagen den 4 juli anordnar Preem och Lantmännen ett seminarium i Almedalen: Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg? Vad har de politiska styrmedlen, inom ramen för regeringens Bränslebyte, hittills lett till? Och vad krävs framåt för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel? Potentialen för svenska biodrivmedel är väldigt stor, men för att den ska utnyttjas behövs offensiva politiska beslut.

Sverige har ambitiösa miljömål, och som följd en ambitiös politik för minskade utsläpp i transportsektorn. Ett problem är att nuvarande regelverk främst gynnar import av biodrivmedel – trots mycket goda förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel. Det vill Preem och Lantmännen ändra på, och bjuder därför in till ett seminarium i Almedalen för att diskutera frågan med politiker, forskare, opinionsbildare och representanter från branschen.

– Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i hållbara råvaror från svenskt skogs- och lantbruk. Seminariet kommer att belysa hur politik och näringsliv kan samverka för att förverkliga denna unika potential, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till bättre handelsbalans, fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Extra glädjande är att seminariet dessutom tilldelats Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Kraftkvinnorna arbetar för att lyfta fram kvinnliga förebilder i energisektorn och har granskat seminarier i Almedalen inom området energi. Seminarier med minst 40 procent kvinnor belönas med jämställdhetsmärkningen.

Medverkande:
Petter Holland, vd, Preem
Magnus Kagevik, chef division Energi, Lantmännen
Erica Edfelt, styrmedelsexpert, Sweco
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Peter Helander, riksdagsledamot, Centerpartiet
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Serina Ahlgren, senior forskare, Research Institutes of Sweden (RISE)

Moderatorer:
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem.

Tid: Onsdag den 4 juli, kl 10.00-11.00.
Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6, Visby.


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01, press@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, 070 450 12 22
Lantmännens pressjour, 010 556 88 00, press@lantmannen.com
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 602 87 80

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Onsdagen den 4 juli anordnar Preem och Lantmännen ett seminarium i Almedalen "Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg?" Vad har de politiska styrmedlen, inom regeringens Bränslebyte, hittills lett till? Och vad krävs framåt för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel? Potentialen för svenska biodrivmedel är stor, men för att den ska utnyttjas behövs offensiva politiska beslut.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt och förfrågningar
 • prqrestrs@ampryseezum.zuseqt
 • +46 70 450 10 01

 • Presskontakt
 • Presschef
 • niyqclfqasmv.bpmramvntrwinqogsrjonnm@pfmreueemmx.sikeut
 • +46 70 362 03 99

Om Preem

Sveriges största drivmedelsföretag

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner kbm raffineras vid de båda helägda raffinaderierna i Göteborg och i Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.

Under 1996 bildade Preem en ny stationskedja med runt 530 stationer (i dagsläget 570 tankställen för privatbilister och tung trafik). Kedjan bildades genom en sammanslagning av samtliga Texaco-stationer i Sverige och OK Petroleum-stationer i södra och västra Sverige.

Preem omsatte 56 miljarder SEK under 2016 och koncernen sysselsätter drygt 3 000 personer inkluderat partners och återförsäljare. Av dessa är drygt 1 400 egna anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil.

Vårt hållbarhetsarbete
Preems ambition är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. 2011 lanserades Preem Evolution Diesel som delvis består av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Sedan dess har andelen förnybart i Preem Evolution Diesel ständigt ökat och har nu ett innehåll av förnybar råvara på upp till 50 procent. Preem Evolution Bensin innehåller 10 procent förnybar råvara. Att ersätta fossilt med förnybart ger minskade koldioxidsläpp. Preem har genom sina förnybara bränslen bidragit till att hittills minska utsläppen med två miljoner ton koldioxid.

Från råolja till kund
Preem bedriver en omfattande förädling av råolja och försäljning av petroleumprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den internationella marknaden, främst i nordvästra Europa. Runt två tredjedelar av produktionen exporteras, vilket innebär att Preem är en av Sveriges största svenska exportörerna.

Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor på den svenska marknaden till privatkunder, små och stora företag sker via egna marknadsföringskanaler, helägda dotterbolag, Preem Partners och drivmedelsstationer.

Adress

 • Preem
 • Warfvinges väg 45
 • 112 80 Stockholm
 • Sweden