Skip to main content

Preem i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 15:28 CEST

Under politikerveckan i Almedalen medverkar Preem i flera intressanta seminarier om bland annat förnybara drivmedel, långsiktiga spelregler, reduktionsplikt och hållbara transporter.

Nedan hittar du information om de seminarier vi deltar på och kortfattad presentation av våra talare, specialister och paneldeltagare. Kanske du behöver ett tillskott till ditt arrangemang eller fått ett sent återbud?

MÅNDAG 3 JULI

09.00-10.45
Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång? – Hagainitiativet
Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Länsstyrelsens trädgård
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47571?redir=

10.00-11.00
Hållbarhet på spelmarknaden – konsumentansvar eller ansvar för konsumenten? – Svenska Spel
På den omreglerade spelmarknaden förväntas spelbolagen ta stort eget ansvar. Vad innebär detta, var finns intressekonflikterna och möjligheterna, och vilka faktorer spelar störst roll för spelberoendet?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Joda Bar och Kök, Skeppsbron 24
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47289?redir=%23eidx_0

11.00-12.00
LNG-fartyget Tern Ocean anlöper Visby Hamn – Preem och Terntank
Ett fartyg kommer anlöpa Visby hamn med hållbara lösningar. Under 24 timmar kommer representanter från branschen, akademin och byråerna att presentera unika resultat och innovationer kring hållbara sjötransporter.
Medverkande Preem: Fredrik Backman, chef Shipping
Plats: Visby hamn, kajplats 4
Läs mer: http://www.zerovisiontool.com/event/almedalen-2017-just-time
Se och lyssna mer om Tern Ocean: https://youtu.be/gqVeHXd0ctc

12.00-13.00
Hur lite får biodrivmedel kosta? – IVAs Innovation i skogsnäringen
Enligt Parisavtalet, Miljömålsberedningen och regeringens föreslagna klimatlag ska utsläppen av växthusgaser vara nära noll år 2045. Det innebär att kostnaden för att släppa ut växthusgaser måste öka och teoretiskt vara oändligt höga år 2045.
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Donnersgatan 6
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47329?redir=%23eidx_1

16.0013.00
Ett grönt flyg - finns det? – BRA
Flyget är en nödvändig del av kollektivtrafiken både inom Sverige och internationellt. För att klara de globala klimatmålen behöver utsläppen från flygresandet minska. Möt företag, flygbolag och debattörer i ett samtal kring hur vi kan ställa om det svenska flyget.
Medverkande Preem: Sören Eriksson, utvecklingsingenjör
Plats: Gate Almedalen, mitt emot Carion Hotel på Strandgatan

TISDAG 4 JULI

09.00-09.30
Nollvisionen, rederiet som investerar, miljön och export på sjö – Zero Vision Tool
Med en svensk maritim strategi, en önskan om att stimulera överflyttning av gods från väg till sjöfart för att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt med ett fokus att fortsatt miljöanpassa sjötransporten i Sverige så har ZVT-initiativen bidragit och uppmärksammats på Nordisk, EU- och FN-nivå.
Medverkande Preem: Thomas Ögren, chef Physical Management
Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45583?redir=%23eidx_2

09.30-10.00
Nollvisionen, kunden som investerar, miljön och export på sjö – Zero Vision Tool
Med en svensk maritim strategi, en önskan om att stimulera överflyttning av gods från väg till sjöfart för att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt med ett fokus att fortsatt miljöanpassa sjötransporten i Sverige så har ZVT-initiativen bidragit och uppmärksammats på Nordisk, EU- och FN-nivå.
Medverkande Preem: Fredrik Backman, chef Shipping
Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45585?redir=%23eidx_3

10.30-12.00
Fossilfri basindustri – tre tekniksprång kan ge 30 procent lägre utsläpp i Sverige – Vattenfall
Varför behöver den svenska basindustrin elektrifieras och ger vätgas ett av svaren? Vi sätter basindustrins klimatutmaningar i ett större perspektiv. Räcker det med tekniska lösningar? Är ökad elförbrukning en del av lösningen? Kommer energibolagen och industrin hitta de nya klimatsmarta affärerna?
Medverkande Preem: Petter Holland, vd
Plats: Energihuset, Mellangatan 9
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47244?redir=%23eidx_4

10.30-11.30
Dramatik på energimarknaderna – hur hanterar vi förändringarna? – Chalmers
Den snabba utvecklingen av ny energiteknik förskjuter konkurrenskraften för enskilda företag såväl som hela länder. Både energiföretag och energiintensiv industri i Sverige står inför betydande förändring. Vad kan forskare och företag lära av varandra?
Medverkande Preem: Linda Werner, utvecklingsingenjör 
Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen, H528
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45319?redir=%23eidx_4

11.00-11.50
Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export – Maritimt Forum m fl
Svensk export behöver öppna handelsvägar, frihandelsavtal - och effektiva transporter. Har regeringen kvar målet om fördubblad svensk export? Hur ska det gå till? Hur ser exportföretagen på transportindustrin? Vad behöver göras för att minska transporthandikappet? Hur ser hoten och möjligheterna ut i dagsläget? Debatt och samtal om svensk export.
Medverkande Preem: Anders Malm, affärsområdeschef Varuförsörjning
Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47975?redir=%23eidx_5

13.00-14.00
70 procent lägre utsläpp från transporter till 2030 – hur är det möjligt? – Vattenfall
Varför behöver den svenska basindustrin elektrifieras och ger vätgas ett av svaren? Vi sätter basindustrins klimatutmaningar i ett större perspektiv. Räcker det med tekniska lösningar? Är ökad elförbrukning en del av lösningen? Kommer energibolagen och industrin hitta de nya klimatsmarta affärerna?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Energihuset, Mellangatan 9
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47263?redir=%23eidx_6

ONSDAG 5 JULI

08.00-09.15
Elektrifierad industri – bra för klimatet – EFA och IKEM m fl
Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifieringen av transportsektorn har börjat ta fart, men hur står det till i industrin? Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?
Medverkande Preem: Sören Eriksson, utvecklingsingenjör
Plats: Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44950?redir=%23eidx_7

12.00-13.00
Politiker frågar ut vd:ar om klimat och miljö – Haga initiativet
Kända politiker ställer sina vassaste frågor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete?
Medverkande Preem: Petter Holland, vd
Plats: Strandvägen 4
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46316?redir=%23eidx_8

14.00-15.45
Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut? – KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg
Vi diskuterar en omställning till fossilfri transportsektor. Vilka spelregler krävs för att lyckas? Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef. Åsa Håkansson, utvecklingsingenjör.
Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45647?redir=%23eidx_9

TORSDAG 6 JULI

08.30-09.30
Stöld av diesel och maskiner - en miljardaffär – Maskinentreprenörerna
Varje år stjäls diesel, maskiner och redskap för miljardbelopp. Stölderna förorsakar också enorma samhällskostnader genom tidsspill och förseningar. Säkerhetsfrågorna måste nu tas på allvar av såväl företagare som rättsväsende och tillverkare.
Medverkande Preem: Christer Norberg, bitr. säkerhetschef
Plats: Hamngatan 3
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46049


10.30-11.45
Hur ser branschen, regeringsföreträdare och politiker på Klimatnytta i Sverige och globalt? – SPBI
Hur ser de medverkande att Sverige ska agera politiskt utifrån tidigare diskussion om klimatnytta? Hur ser strategierna ut nationellt? Hur ser de globala kopplingarna ut? Sverige och EU har olika situationer när det gäller biodrivmedel och energi. Vad har biodrivmedel och transporter för nytta?
Medverkande Preem: Petter Holland, vd
Plats: Hästgatan 2, ”2 trappor”
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46339?redir=%23eidx_10

12.00-13.00
Vilken typ av biodrivmedel kommer vi att se i framtiden? – SPBI
Hur ser drivmedelsföretagen på framtiden? Vilka möjligheter och utmaningar ser branschen? Passa på att träffa drivmedelsbolagens VD:ar och andra bransch representanter och ställ dina frågor om framtidens biodrivmedel, vilka utmaningar som branschen har för att ytterligare öka andelen biodrivmedel.
Medverkande Preem: Petter Holland, vd
Plats: Hästgatan 2, ”2 trappor”
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46363?redir=%23eidx_11

13.30-14.30
Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel? – Miljömärkning Sverige (Svanen och EU-Blomman)
Förnybara råvaror som palmolja och PFAD ((Palm Fatty Acid Distillate) är klimatsmarta men de är inte hållbart producerade. Borneos regnskogar skövlas. Hur kan politiker, konsumenter och företag ta ansvar för en mer hållbar bränsleproduktion?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46410?redir=%23eidx_12

14.00-15.00
Rundabordssamtal - omställning till fossilfria fordon - Tunga transporter - Region Skåne
Medverkande Preem: Sören Eriksson, utvecklingsingenjör
Plats: Öresundshuset, lokal Ljugarn, Donners plats

16.30-17.30
Bilen elektrifieras, men vem ska äga macken? – Göteborgs Stad
2016 var ett rekordår för svensk bilförsäljning. Men en stor del av de bilar som säljs idag kommer att rulla även år 2030, året då Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta. För att nå dit behövs en infrastruktur för elbilar, men vem ansvarar för att bygga den?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46128?redir=%23eidx_13


Vi är på plats i Almedalen

Petter Holland, vd och koncernchef Preem
E-post: petter.holland@preem.se
• Petter pratar gärna om drivmedelsbranschens utmaningar och framtid, vision och utmaningar för Preem
• Petter är på plats i Almedalen den 3-6 juli.

Anders Malm, affärsområdeschef Varuförsörjning Preem
E-post: anders.malm@preem.se
• Anders pratar gärna om inköp av hållbara råvaror och hållbara sjöstransporter
• Anders är på plats i Almedalen den 2-4 juli.

Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
E-post: helene.samuelsson@preem.se
• Helene pratar gärna om Bränslebytet, förnybara drivmedel, Preems gröna strategi, hållbarhet och kommunikation.
• Helene är bland annat ordförande för KNEG – Klimatneutrala Godstransporter på Väg.
• Helene är på plats i Almedalen den 2-7 juli.

Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem
E-post: mattias.backmark@preem.se
• Mattias pratar gärna om satsningar och investeringar för mer förnybara drivmedel.
• Mattias är på plats i Almedalen den 4-7 juli.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör Preem
E-post: soren.eriksson@preem.se
• Sören pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel.
• Sören är på plats i Almedalen den 2-7 juli.

Åsa Håkansson, utvecklingsingenjör Preem
E-post: asa.hakansson@preem.se
• Åsa pratar gärna om pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel
• Åsa är på plats i Almedalen den 4-6 juli.

Linda Werner, utvecklingsingenjör Preem
E-post: linda.werner@preem.se
• Linda pratar gärna om forskning och utveckling av förnybara råvaror för grönare drivmedel.
• Linda är på plats i Almedalen den 3-6 juli.

Fredrik Backman, chef Shipping Preem
E-post: fredrik.backman@preem.se
• Fredrik pratar gärna om hållbara sjöstransporter, LNG-fartyg, Tern Ocean, ZVT och sjöfartsavgifter.
• Fredrik är på plats i Almedalen den 2-4 juli.

Thomas Ögren, chef Physical Management Preem
E-post: thomas.ogren@preem.se
• Thomas pratar gärna om logistik och hållbara transporter.
• Thomas är på plats i Almedalen den 2-4 juli.

Christer Norberg, biträdande säkerhetschef Preem
E-post: christer.norberg@preem.se
• Christer pratar gärna om förebyggande securityfrågor
• Christer är på plats i Almedalen den 6 juli.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy