Socialdemokraterna Norrbotten

- Ge besked om Norrbotniabanan NU!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 13:27 CEST

De satsningar på infrastruktur som regeringen hittills presenterat för norra Sverige är angelägna och i högsta grad prioriterade. Men Norrbotniabanan nämns inte med ett ord! S-distriktets ordförande, Kristina Zakrisson, vänsterpartiets distriktsordförande Börje Lööv och miljöpartiets Annika Eriksson kräver svar om Norrbotniabanan.

- Fullföljande av Haparandabanan och viktiga förbättringar av Norra stambanan är välkomna och viktiga prioriteringar, men för framtiden och för hela landet är nu ett snabbt och tydligt besked om Norrbotniabanan avgörande! Det menar de tre distriktsordförande och betonar vikten av Norrbotniabanans betydelse.

- Den fortsatta planeringen för den strategiska järnvägssatsningen längs hela kuststräckan från Umeå och uppåt riskeras om det inte kommer ett snabbt och entydigt besked, understryker de bl a.

- Norrbotnaibanan handlar inte om något slags regionalt utvecklingsstöd. Ett fullföljande av Norrbotnibanans hela sträckning innebär en framtidssatsning för näringsliv och tillväxt och är i sin helhet en välfinansierad satsning på både miljö - och samhällsutveckling för hela landet. säger de tre och understryker kraftfullt att det nu är dags för moderaternas Krister Hammarberg och centerpartiets Stefan Torneberg att en gång för alla bekänna färg.

- Nu är det dags att moderaternas Krister Hammarberg och centerpartiets Stefan Torneberg, som företrädare för den borgerliga regeringen i länet, slutar prata i allmänna ordalag om Norrbotnibanans betydelse och faktiskt ser till att säkerställa förverkligandet av visionerna och fullföljandet av arbetet!

- Det finns heller ingen anledning, som Krister Hammarberg gör i sina kommentarer, att ställa högre krav på näringslivet i norr än det i söder. Det företagen gjort vid t ex utbyggnaden av Mälarbanan är att teckna avtal om trafikering. Här har både LKAB och Boliden gjort faktiska investeringar i Malmbanan samtidigt som stora delar näringslivet - och vår landet så viktiga basnäringen - gett löfte om liknande avtal.

- Så nu är det bara att köra: Ge tydliga och raka besked om en satsning på fullföljandet av Norrbotniabanan. NU!, sammanfattar Kristina Zakrisson, Börje Lööv och Annika Eriksson.


Börje Lööv
Distriktsordförande (V)
070336 94 77


Annika Eriksson
Distriktsordförande (mp)
070317 31 13


Kristina Zakrisson
Distriktsordförande (S)
070 671 53 93