Apoteket Omstrukturering AB

020-nummer för frågor kring apoteksomregleringen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 13:00 CEST

Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden går vidare och den 1 juli trädde lagstiftningen i kraft som gör det möjligt för andra än Apoteket AB att driva apotek.

Från och med den 6 juli kan alla som vill ställa allmänna frågor om apoteksomregleringen ringa till ett speciellt telefonnummer.

Apoteket Omstrukturering AB, OAB, har inrättat en hjälplinje som svarar på allmänhetens frågor som rör omregleringen. Telefonnumret är 020-248 248. Tjänsten är öppen varje vardag 09.00 - 17.00.

Läkemedelsverket svarar på frågor avseende tillståndsprövning för att driva apotek och andra frågor runt vilka regler som gäller för driften av apotek.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Till redaktionen:
En läns- och kommunvis indelad förteckning över de apotek som ska säljas till småföretagare finns på OAB:s webbplats: www.omstruktureringsbolaget.se/sv/Omregleringen/Apotek-som-saljs/

För ytterligare information kontakta:                         
Anna Lena Boucht, informationschef OAB, 0703-47 23 05

Apoteket Omstrukturering AB (OAB) har inrättats för att leda och övervaka de processer som är nöd-vändiga för att omstrukturera Apoteket AB under omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. OAB leder processen rörande avyttring av apotek med målet att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad.