Nordic Growth Market NGM AB

#06-88 ÄNDRAD TECKNINGSTID FÖR NYEMISSION I GEXCO AB

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 11:37 CET

Gexco AB (GXCO, SE0001057910) genomför som tidigare meddelats i meddelandeserie #06-86 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen för Gexco AB har den 2 november beslutat att ändra teckningstiden för den pågående emissionen. Teckning av aktier skall ske från och med den 13 november 2006 till och med den 27 november 2006. Mot bakgrund av detta ändras perioden för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie enligt nedan.

Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med 6 november 2006 till och med 22 november 2006. Handel med betald tecknad aktie startar 13 november 2006.


Info. teckningsrätt
Listningsnamn: GEXCO TR
Tickerkod: GXCO TR
ISIN-nummer: SE0001855222
NGM-nummer: 67112518
Handelspost: 5000
Första handelsdag: 2006-11-06
Sista handelsdag (korrigerad): 2006-11-22

Info. betald tecknad aktie
Listningsnamn: GEXCO BT
Tickerkod: GXCO BT
ISIN-nummer: SE0001855230
NGM-nummer: 67112519
Handelspost: 5000
Första handelsdag (korrigerad): 2006-11-13

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen