Socialdemokraterna

1 000 extra anställda till skolor med de svåraste förutsättningarna

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 20:18 CET

- Vi måste sätta elevernas behov i centrum för att nå målet om en skola för alla, poängterade Ibrahim Baylan i sitt inledningsanförande till avsnittet om förskola, grund- och gymnasieskola.

- Vi måste våga prioritera och vi måste våga sätta elevernas behov i centrum. Jag vill därför ge de 100 skolor som har högst andel elever som inte når behörighet till gymnasieskolan möjlighet att anställa 10 extra pedagoger. Tillsammans kan vi se till att med hjälp av 1000 extra anställda få elever att nå målen i de skolor som idag har svårast förutsättningar, sade partistyrelsens föredragande Ibrahim Baylan.

- Men det räcker inte med mer resurser. Det är också nödvändigt att lärarna har den kompetens som krävs för att hjälpa de elever som har det tuffast i skolan. Vi kommer därför redan nästa år att påbörja en särskild satsning på kompetensutveckling gentemot 10 000 lärare som undervisar elever i de lägre åldrarna. Syftet med satsningen är att öka de befintliga lärarnas kunskaper om läs- och skrivutveckling. Dessutom ska eleverna få kunskaper om tidig upptäckt och tidiga insatser för elever som inte riskerar att nå målen, sade Ibrahim Baylan.

- Skolans främsta uppgift är att ge alla barn förutsättningar och möjligheter att lyckas. Alla ska med, så enkelt är det, avslutade Ibrahim Baylan.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59