Sundbybergs stad

1 000 nya jobb skapas i Sundbyberg

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:14 CEST

Närmare 1 000 personer varav en stor del ungdomar kommer att erbjudas fasta arbeten inom handel, restaurang och övrig servicesektor i Sundbyberg när två större affärsprojekt inom kort får klartecken av kommunen.Det största projektet avser en helt ny butiks- och restauranggalleria mitt i centrala Sundbyberg där minst 800 personer, troligen ännu fler, nyanställs när gallerian står klar i slutet av 2008. Under den tvååriga byggperioden, som även inkluderar byggandet av en ny underjordisk bilparkering, skapas dessutom 400 byggjobb första året och 660 andra året. Siffrorna beräknas enligt byggbranschpraxis.Det andra projektet avser en ny byggmarknad vid Råsta kulle i nordöstra Sundbyberg där närmare 200 fasta heltidsarbeten skapas samt ytterligare ett antal byggjobb.Fram till nu har det varit mycket osäkert om det större av projekten, den så kallade butiksgallerian ”Lorry” skulle genomföras. Finansieringsfrågan har länge varit oklar, men genom en lösning där externa finansiärer går in i projektet kan detta lösas. En politisk majoritet har nu bestämt sig för att ge klartecken för projektet. Under våren kommer en medborgardialog om det framtida centrum att genomföras. Därefter kommer de slutgiltiga besluten tas.– Det handlar om jobb som väldigt många efterfrågar, både heltidsjobb och många helg- och sommarjobb som behövs för våra ungdomar. I dagsläget finns det 930 öppet arbetslösa. Med två beslut får vi fram lika många arbetstillfällen. För att få fram dessa så snabbt som möjligt kommer vi nu att genomföra båda projekten, säger Helene Hellmark Knutsson, (s) kommunalråd i Sundbyberg.– I förlängningen kan det skapas fler än de 1 000 jobb som är direkt knutna till projekten då den övriga handeln i Sundbyberg, enligt erfarenhet från liknande projekt, väntas få ett kraftigt uppsving när främst gallerian öppnar.Butiksgallerian finansieras helt av externa investerare utan att några kommunala pengar satsas. Kommunens fastighetsbolag Förvaltaren gör istället en nettovinst då berörda fastigheter säljs. Byggmarknaden finansieras också av privata intressen. Kommunen ska dock medverka i finansieringen av parkeringsgaraget då detta behövs oavsett butiksgallerian Lorry, för att lösa den akuta bristen på parkeringsplatser i centrala Sundbyberg.Butiksgallerian Lorry är den första delen i en planerad förnyelse av centrala Sundbyberg. Bland annat finns planer på ett särskilt resecentrum, på en nedgrävning av järnvägen och på en upprustning av Sundbybergs torg. Redan nu är det klart att Tvärbanan börjar trafikera centrala Sundbyberg om cirka fem år.– Förnyelsearbetet görs för att stärka småstadskaraktären och ge oss Sundbybergsbor det utbud av handel och kommunikationer vi vill ha. Satsningarna behövs också för att vi ska förbli en av landets allra bästa näringslivskommuner. Sedan 2001 har 1 355 nya företag etablerats i Sundbyberg och den utvecklingen vill vi fortsätta, säger Helene Hellmark Knutsson.Källa: Centrumutveckling AB och Jobs & Societys nyföretagarbarometerMer upplysningar lämnas av Helene Hellmark Knutsson 08-706 80 70,

0708-26 88 70