Sida

1,2 miljarder fördelade till civilsamhällets organisationer

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 10:33 CET

Sida har nu beslutat om fördelningen av samtliga anslag till de 15 svenska organisationer som bedriver arbete i utvecklingsländer och har så kallade ramavtal med Sida. Totalt handlar det om drygt 1,2 miljarder som fördelats för 2010.

- Starka civilsamhällesorganisationer är en förutsättning för en positiv social och demokratisk utveckling för fattiga människor. De svenska organisationernas samarbete med lokala organisationer i utvecklingsländer spelar en avgörande roll för svenskt utvecklingssamarbete, säger Lena Ingelstam, chef för team Civila samhället på Sida.

I totalsumman på 1,2 miljarder ingår drygt 44 miljoner för reformsamarbete i Östeuropa. Organisationerna beviljas även stöd för informationsarbete och opinionsbildning kring bistånd och utvecklingsfrågor i Sverige, motsvarande drygt 54 miljoner kronor. Informationsbidrag till civilsamhällets organisationer har, efter regeringsbeslut, kraftigt minskat från drygt 128 miljoner kronor 2009 till 60 miljoner kronor 2010.

- I år har vi haft en svår uppgift i att hantera minskningen i anslaget för organisationernas informationsarbete. Sida har beslutat att minska anslagen med en lika stor andel för samtliga ramorganisationer. Även anslaget för reformsamarbete med Östeuropa har minskat, säger Lena Ingelstam.

Pengarna fördelas utifrån en bedömning av organisationens förmåga att uppnå och redovisa relevanta resultat för fattigdomsbekämpning och dess system för styrning och kontroll. Att vara ramorganisation innebär att man får söka direkt från anslagsposten samt ingår fleråriga avtal med Sida om utvecklingssamarbete.

Anslag till ramorganisationer för 2010 (exklusive informationsanslag och reformsamarbete Öst):
• Forum Syd (175 mkr)
• Kooperationen Utan Gränser (146 mkr)
• Rädda Barnen (121 mkr)
• Diakonia (106 mkr)
• Svenska Missionsrådet (105 mkr)
• LO-TCO Biståndsnämnd (90 mkr)
• PMU Interlife (90 mkr)
• Svenska Kyrkan (66 mkr)
• Olof Palmes Internationella Centrum (43 mkr)
• Afrikagrupperna (36 mkr)
• SHIA (36 mkr)
• Svenska Naturskyddsföreningen (35 mkr)
• PLAN Sverige (25 mkr)
• Världsnaturfonden (22 mkr)
• RFSU (18 mkr)


För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55, press @ sida.se.