Mobilisering mot narkotika

1,2 miljoner kronor för upprättande av nationella kontraktsvårdsteam

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:57 CEST

Mobilisering mot narkotika har i dag beviljat 1,2 miljoner kr till Kriminalvårdsstyrelsen för upprättande av nationella kontraktsvårdsteam. Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse för den grupp narkotikamissbrukare som döms till korta fängelsestraff.

Vård bättre än straff

Drivkraften till kriminaliteten är ofta missbruket. Brottsligheten består ofta av egendomskriminalitet för att finansiera det egna drogmissbruket. För varje fängelsestraff som denna grupp döms till ökar risken för återfall i kriminalitet och missbruk. När de dömts till fängelse mer än nio gånger återfaller 90 procent i nytt missbruk och kriminalitet. Kontraktsvård ger bättre resultat och bättre prognos än fängelsestraff.

– Ett övergripande mål för kriminalvården är att minska återfallen och vi vet att vård ger bättre förutsättningar än fängelse i det avseendet. Att öka antalet kontraktsvårdsdomar är därför ett önskemål från riksdag, klienter, advokater, domstolar, socialtjänster och kriminalvård, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiske samordnare i en kommentar.

Snabbare beredning

Syftet med de nationella kontraktsvårdsteamen är att öka snabbheten i beredning och ansökan om kontraktsvård för att öka antalet kontraktsvårdsärenden samt att arbeta upp hållbara rutiner, metoder och nya former för samverkan mellan inblandade myndigheter (domstolar, kriminalvård och socialtjänst).

Nationellt team

Arbetet kommer att organiseras genom att en frivårdstjänst från var och en av kriminalvårdens sex regioner tillsätts i ett nationellt team som tillsammans utbyter erfarenheter, metoder och goda exempel på handläggningsrutiner när det gäller kontraktsvårdsärenden. Teamet kommer vidare bl.a. att ta fram information till domstolar, klienter och advokater om kontraktsvård, utveckla avtal om samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten, stärka samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten kring verkställighetsplanering och utveckla nya kontraktsvårdsalternativ.

– Processen att genom samarbete mellan olika myndigheter öka snabbheten i handläggningen och förberedelserna är angelägen. Genom inrättandet av dessa kontraktsvårdsteam kan vi komma till rätta med ett flertal av de hinder som i dag finns för att öka tillströmningen till kontraktsvård – något som är mycket betydelsefullt, säger Birgitta Göransson, ordförande i Kriminalvårdens centrala beredningsgrupp för drogfrågor.