Botkyrka kommun

1,2 miljoner till Alby i Botkyrka kommun

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 08:42 CET

Botkyrka kommun har beviljats 1 200 000 kr för projektet "Framtid Alby" av Delegationen för hållbara städer. Botkyrka är den kommun som får det största ekonomiska bidraget för att genomföra sitt planeringsprojekt "Framtid Alby". 

I maj 2009 antog kommunfullmäktige Albys utvecklingsprogram – Framtid Alby. Det är ett utvecklingsprogram som utmynnar i fem huvuduppgifter. En av dem är "Förnyelse av stadsmiljön" i Alby. 

Delegationen för hållbara städer (DHS) har regeringens uppdrag att under perioden 2009-2012 besluta om ett statligt stöd på totalt 380 miljoner kronor till utveckling av hållbara städer.

Under 2011 fick Delegationen in totalt 62 ansökningar om stöd till planeringsprojekt. Nu har Delegationen för hållbara städer beslutat att tilldela 15 miljoner kronor till 27 planeringsprojekt med tydlig hållbarhetsprofil.  "Framtid Alby" är alltså ett av dessa.

- Det är glädjande att Delegationen för hållbara städer stödjer "Framtid Alby" och de framåtriktade idéer vi har för stadsdelen. "Framtid Alby" är inne i ett viktigt planerings- och dialogskede och det ekonomiska stöd vi nu får ger ett bra tillskott", säger Peter Nyberg (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.

- Vi har ansökt om tre tillskott i arbetet med Framtid Alby. Dessa tre tillskott är utveckling av nya dialogmetoder, vidareutveckling av vårt arbete med hållbarhetskonsekvensbeskrivningar och området vegetationsanvändning vid stadsutveckling", säger Per Ander Framgård projektledare för "Framtid Alby" i Botkyrka kommun.

Den beräknade totalkostnaden för dessa tre tillskott är 4 Mkr och DHS bidrar med 30% av totalkostnaden för de sökta bidragen. I detta fall 1,2 miljoner kronor.

Bakgrund: Under 2011 och 2012 kommer Botkyrka kommun att tillsammans med boende i Alby att ta fram en stadsbyggnadsidé. Den första dialogen med boende i Alby och med bygg bolag och arkitekter har genomförts under hösten 2011. Dessa dialoger ger underlag till ett koncept till ny stadsstruktur. Konceptet ska sedan läggas ut för synpunkter i en bred dialog med Albybor. Ett förslag till stadsbyggnadsidé planeras att vara klar i slutet av 2012.

För mer information, kontakta:  

Per-Anders Framgård, projektledare i "Framtid Alby", Botkyrka kommun

Tfn: 08-530 615 40

E-post: per-anders.framgard@botkyrka.se

Peter Nyberg (S), ordförande  i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun 

Tfn: 08-530 614 29

E-post: peter.nyberg@botkyrka.se

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 82 400 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se