Justitiedepartementet

1, 3 miljoner kronor till utvecklingsprojekt för Folkets Hus och Parker

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:26 CEST

Regeringen har idag torsdagen den 16 oktober 2003 beviljat Folkets Hus och Parker ett bidrag på 1,3 mkr för ett utvecklingsprojekt för lokal samverkan mellan samlingslokalhållande föreningar och kommuner. Projektet skall genomföras i samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar, Svenska Kommunförbundet och ett tiotal kommuner. Projektet skall avrapporteras i juni år 2005.
- De allmänna samlingslokalerna är viktiga för demokratin. Ett utvecklat samarbete mellan kommuner och föreningar kan underlätta och främja människors möjlighet till ett medborgerligt deltagande på demokratiska grunder, säger demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin. Syftet med projektet är att stärka den demokratiska infrastrukturen och utveckla nya former för engagemang i och organisering av demokratiskt arbete. Projektarbetet skall inriktas på att ta fram goda exempel på hur kommuner och samlingslokalhållande föreningar gemensamt kan verka för att skapa goda förutsättningar för möten mellan människor och en utveckling av nya verksamheter till gagn för det lokala samhället.

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Gunnar Österberg
Dep. sekr.
08-405 27 73