Länsstyrelsen i Östergötlands län

1,3 miljoner till förebyggande av hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:35 CET

Stöd till hotade pojkar, utbildning för landstingspersonal och attitydpåverkande insatser över generationsgränserna. Inom ramen för regeringsuppdraget kring hedersrelaterat våld beviljar Länsstyrelsen Östergötland 1,3 miljoner i stöd till nationella och länsövergripande projekt.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2006 som enda länsstyrelse ett regeringsuppdrag att jobba nationellt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi är mycket stolta över vårt regeringsuppdrag och har byggt upp ett viktigt samarbete mellan både myndigheter och ideella föreningar i hela landet, säger landshövding Björn Eriksson.

Länsstyrelsen prioriterar projekt som är attitydpåverkande och som innebär ett aktivt deltagande av de unga människor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

– Projekten lyfter verkligen fram hedersproblematiken och vi har höga förväntningar på dem, säger länsråd Magnus Holgersson.

De nya projekten innefattar bland annat en nationell samtalsjour för killar, attitydpåverkande insatser för ungdomar i olika invandrarföreningar och utbildningar för personal inom landsting och socialtjänst.

– Det är attityder och värderingar det handlar om i grund och botten, säger Johanna Karlsson, projektledare på Länsstyrelsen. Därför är det framförallt positivt att se vilka stora insatser ideella organisationer är beredda att göra på nationell nivå.För mer information kontakta gärna:
Länsråd Magnus Holgersson, tfn 013-19 63 02
Johanna Karlsson, vik. Projektledare, tfn 013-19 62 88

Listan över beviljade projekt hittar du här (pdf 120 kB)
http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/90C164DB-BEC5-4343-8DAB-646933FC856F/52892/Projekt_lista.pdf