Örebro universitet

1.3 miljoner till forskning som kan underlätta bedömningar av barns behov av stöd

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:27 CET

Ju tidigare man kan hjälpa barn och ungdomar som har sociala problem desto mindre är risken att problemen utvecklas och får fäste. Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har fått 1.3 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att vidareutveckla ett system som kan göra det lättare för professionella att bedöma barns behov av stöd.

-    Det finns ett stort intresse för ett bedömningssystem som kan underlätta för professionella som tar beslut om barn och deras familjer behöver hjälp och stöd av något slag. Man efterfrågar ett system som dessutom gör det lättare att följa upp risker, skydd och insatser, säger Henrik Andershed.

Örebroforskarna har tagit fram ESTER, ett bedömningssystem och kan användas av alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar som till exempel barnavårdscentralen, socialtjänst, polis, skola, och barn och ungdomspsykiatrin. Ett gemensamt system kan förbättra samarbetet mellan de olika myndigheterna och ett gott samarbete är ibland helt avgörande för att problem inte ska falla mellan stolarna.

Forskarna ska under två år undersöka om ESTER är praktiskt att använda och om det ger samstämmiga bedömningar. Systemet ska göra det tydligare för alla inblandade vilka risker och behov man behöver inrikta sig på.

En central fråga för projektet är huruvida man lyckas bättre med att minska risker och stärka skydd bland de barn och familjer som man gjort ESTER-bedömningar på jämfört med de fall som inte har strukturerats på det sättet.

-    Vi har vetenskapligt testat ESTER i ett par år nu men det finns viktiga frågor kvar att besvara. Vi behöver mer i detalj undersöka vilka styrkor och begränsningar systemet har och i vilken utsträckning det leder till effektivare insatser, säger Anna-Karin Andershed.

För mer information kontakta:

Henrik Andershed: 070-6581381

Länk till pressbilder på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Nyheter/Press/