Europaparlamentet

1,4 Europamiljarder till satsningar på förnyelsebar energi och energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:17 CEST

Idag nådde Europaparlamentet och ministerrådet en uppgörelse som frigör 1,4 miljarder kronor till "European Energy Recovery Programme". Programmet syftar till att skapa instrument för att finansiera satsningar på energieffektivitet och förnybar energi.

- I dessa ekonomiska kristider är det oerhört betydelsefullt att Europa med gemensamma krafter arbetar för att göra det enklare och billigare att vara miljövän. Genom att lansera energieffektivitetsprojekt kommer nya jobb att skapas, ekonomin bli grönare och dessutom blir vi mindre beroende av oljeproducerande länder, säger Lena Ek (C), Europaparlamentariker.

-  Det är oacceptabelt att skattebetalarnas pengar inte hanteras varsamt. Jag har därför arbetat för regelförenkling och transparens i ansökningsförfarandet. Jag är därför väldigt nöjd med att Europaparlamentets och ministerrådets överenskommelse också innehåller ett tydligt fokus på att de administrativa kostnaderna ska hållas nere, säger Lena Ek (C), Europaparlamentariker.

- Svenska regioner och kommuner måste bli bättre på att söka pengar i den här typen av projekt. Jag utmanar därför regioner och kommuner att bli bäst på satsningar inom energieffektivisering och förnyelsebar energi, säger Lena Ek (C), Europaparlamentariker.

Fakta om European Energy Recovery Programme


Projekt som kommer att kunna söka pengar är satsningar på offentliga och privata byggnader som använder sig av förnyelsebar energi- och/eller energieffektiviserings-lösningar, decentraliserade lokala förnybara energikällor, rena transportlösningar i städerna, lokal infrastruktur, smart metering och smarta elnät som använder sig av ICT.

Europaparlamentets Industriutskott kommer att formellt anta överenskommelsen den 26 oktober och Europaparlamentet som helhet kommer att rösta om ändringarna i november.

Kontaktinformation:
Kristian Ljungblad
+32 (0)495 36 75 98
kristian.ljungblad@europarl.europa.eu