Umeå kommun

1,4 mnkr i utvecklingsstöd till Guitars

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 14:15 CEST

Svenska Gitarrmuseet AB har beviljats 1,4 mnkr i utvecklingsstöd för år 2015, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med stödet är att museet ska fortsätta att utvecklas till ett internationellt besöksmål.

Guitars – The Museum har sedan starten i januari 2014 blivit omtalat som världens förnämsta utställning av gitarrer. Under första året hade gitarrmuseet 24 500 betalande besökare.
Arbetsutskottet har tidigare beviljat Svenska Gitarrmuseet 2,4 mnkr för 2012, 2014 respektive 2015. Enligt en turistekonomisk beräkning genererade museet under första året 7–13 mnkr tillbaka till Umeå, pengar som kom researrangörer, hotell och övrig besöksverksamhet tillgodo.

Flera insatser
För att utveckla Guitars – The Museum’s besökssiffror och stärka finanserna planeras ett stort antal insatser. En är att undersöka möjligheterna till långsiktig finansiering via partners, fonder eller stiftelser. Andra är internationellt PR-arbete, bearbetning av utländska resebyråer,
fundraising, utvecklade erbjudanden och starkare samarbeten med den övriga besöksnäringen. För att möjliggöra detta har arbetsutskottet beviljat ett utvecklingsstöd på 1,4 mnkr.

– Gitarrmuseet är helt unikt och ett viktigt besöksmål för Umeå. Det finns spännande idéer om att utveckla museet, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Vi stöttar även Bildmuseet, och då med större summor. Jag är imponerad över att gitarrmuseet har så många besökare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Skolelever
Gitarrmuseet har planer på att kostnadsfritt ta emot musikklasser och andra elever från och med höstterminen. Vänsterpartiets yrkande om att detta skulle vara ett villkor för utvecklingsstödet avslogs i arbetsutskottet.
Stödet finansieras ur kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter, Utvecklingsanslaget.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se