AFA Försäkring

1,5 miljoner till forskning om nya metoder att behandla ledgångsreumatism

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 09:30 CEST

Cirka en procent av befolkningen, övervägande kvinnor, har den kroniska sjukdomen ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Nils Lyckes forskargrupp vid MIVAC på Göteborgs universitet har utvecklat en behandlingsstrategi för att skapa tolerans i immunsystemet som direkt motverkar och minskar förstörelsen av lederna. Behandlingen sker via näsan och innebär en avancerad anti-inflammatorisk effekt. AFA Försäkring stödjer ett treårigt projekt med 1,5 miljoner kronor.

Ledgångsreumatism är en livslång sjukdom som tros bero på att immunsystemet attackerar kroppens leder vilket resulterar i kroniska inflammationer som bryter ner ledernas brosk och ben. Förutom traditionell medicinsk behandling finns det nya biologiska bromsmediciner (t.ex. anti-TNF blockad) som är effektiva i svåra fall, men inte alla patienter har hjälp av sådan behandling. De nya medicinerna är samhällsekonomiskt dyra att bekosta varför det vore eftersträvansvärt att finna alternativa behandlingar.

Forskarna i Göteborg arbetar med att utveckla alternativa vägar för att bromsa den kroniska inflammationen genom att permanent etablera tolerans i immunsystemet och på detta sätt minska skadeverkningar på lederna. Målet är att färre patienter ska utveckla svår ledgångsreumatism och förhoppningen är att patienter som gjorts toleranta inte skall behöva anti-inflammatoriska behandlingen alls eller i mycket mindre utsträckning.

Detta är ett av 7 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 20 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Nils Lycke, professor, Göteborgs universitet, 070-671 16 41, nils.lycke@microbio.gu.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskaps-förmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se