Justitiedepartementet

1,5 miljoner till organisationer som företräder nationella minoriteter

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 10:48 CEST

Regeringen har idag beslutat att fördela 1,5 miljoner kronor till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bidragen ges för att ge möjligheter till inflytande när myndigheter och andra beslutsorgan tar ställning till frågor som berör minoriteterna.

Följande organisationer har fått bidrag:

Sametinget 210 000 kr
Sverigefinländarnas delegation 280 000 kr
Svenska Tornedalingarnas Riksförbund 330 000 kr
Romernas Riksförbund 220 000 kr
Riksförbundet Roma International 50 000 kr
Resandefolkets Romanoa Riksförbund 50 000 kr
Föreningen Resandefolkets Riksorganisation 50 000 kr
Judiska Centralrådet i Sverige 210 000 kr
SWEBLUL (Den nationella kommittén för Sveriges minoritetsspråk) 50 000 kr
Resande Romers Riksförbund 50 000 kr

Målen för regeringens minoritetspolitik som antogs av riksdagen 1999, är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är samer, som också är en urbefolkning, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Samtliga dessa grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid och är därför också en del av det svenska kulturarvet.


Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@justice.ministry.se

Andrés Zanzi
Departementssekreterare
08-405 21 40-------------------------
Läs mer
-------------------------
Mer information om regeringens minoritetspolitik (http://front.regeringen.se/sb/d/1483/a/12607)