Kultur i Väst

1,5 miljoner till pilotprojekt kultur för barn och unga kopplat till Landsskapskonventionen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 06:30 CET

Kulturnämnden i Västra Götaland gav i höstas Kultur i Väst i uppdrag att utlysa möjligheten att söka bidrag till pilotprojekt med kopplingen barn och unga, konst, kulturarv och Landskapskonventionen. 1,5 miljoner delas nu ut till elva utvalda projekt som alla kör i gång i januari.

Under första halvåret 2016 jobbar de utvalda med sina projekt som sammanför kultur för, av och med barn och unga med kulturarv, konst och Landskapskonventionen.
Pengarna kommer från Kulturnämnden i Västra Götaland och det är Kultur i Väst som valt ut elva pilotprojekt av de 73 ansökningar som kom in.
– Det var ett tufft jobb att välja bland alla intressanta och kreativa ansökningar, säger Maud Lindström, konsulent barn och unga på Kultur i Väst. Projekten är väldigt olika och har stor spridning – geografiskt, åldersmässigt och konstartsmässigt. Vissa handlar om att ta fram nya kulturpedagogiska projekt, medan andra syftar till att undersöka metoder eller ta fram nya verktyg, exempelvis för att arbeta med delaktighet eller utbilda förskollärare kring hur man kan arbeta med konst.
Bland projekten finns cykelkonst, land art, levande skulptur, att koppla samman unga och kulturarvsplatser, att utveckla en ny kurs på kulturskolan, att kulturarva tillsammans med barn och unga, barn och ungas berättande, utformning av guidade vandringar och mycket mer. Flera projekt riktar sig till ensamkommande flyktingbarn eller möten mellan barn med rötter i olika länder. De som är ansvariga för projekten kommer också från olika håll, de är fria kulturutövare, konstnärer, föreningar och kommunala tjänstemän.
Gemensamt för de pilotprojekt som nu drar igång är kopplingen till Landskapskonventionen och dess grundidé om hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. En annan gemensam nämnare är att barn och unga ska ha inflytande på processerna.
– Landskapskonventionen handlar om delaktighet och inflytande, och det präglar pilotprojekten, säger Christine Hellqvist, vikarierande konsulent barn och unga.

I veckan träffades många av dem som ska jobba med projekten för att presentera sina idéer och få möjlighet att kontakta varandra för att få stöd och råd. Anders Nilsson från Västarvet var också på plats på Kultur i Väst för att berätta mer om Landskapskonventionen.

Länk till förteckning över beviljade ansökningar på Kultur i Västs webbplats

Läs mer om det regionala arrangörsstödet på Kultur i Västs webbplats

Länk till mer information om Landskapskonventionen på Riksantikvarieämbetets webbplats

För mer information och utförligare beskrivningar av projekten, kontakta

Christine Hellqvist
vik konsulent barn och unga på Kultur i Väst
Mobil 0733-441182, 0706-182013 

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se