Stiftelsen TEM

1,5 mkr till projekt för export av knowhow inom hållbar sjukvård

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 11:49 CET

Sustainable Business Hub har tilldelats knappt 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för att driva projektet Sustainable HealthCare. Projektet syftar till att öka exporten för svenska företag som levererar miljöförbättrande produkter, tjänster eller systemlösningar till hälso- och sjukvården. Ett trettiotal företag kommer att ingå i projektet.

- Svenska sjukhus är i världsklass med låga koldioxidutsläpp och låg miljöbelastning. Flera av företagen som är aktuella för projektet har levererat energieffektiva produkter och lösningar till dem. Nu ligger fokus på att få ut dem på export, säger Håkan Knutsson, VD för Sustainable Business Hub, efter styrgruppens och företagsgruppens första möte i Lund i dag.

Projektet Sustainable Health Care tar avstamp i projektet Sustainable Hospitals som är det koncept som marknadsförs internationellt inom Exportrådets marknadsföringsplattform, SymbioCity.

Business Region Göteborg och Hälsoteknikalliansen kommer att vara partners i projektet. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Hälsoteknikalliansen samt deltagande företag.

Projektledare är Daniel Eriksson från Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet. Daniel Eriksson har sju års erfarenhet av miljöarbete inom sjukvården.

Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige som hjälper Cleantech-företag att öka sin konkurrenskraft och etablera sig på exportmarknaden. Nätverket består av ungefär 100 medlemmar. Verksamheten drivs i ett bolag och ägs av medlemmarna.


För mer information, kontakta:

Daniel Eriksson, projektledare, Stiftelsen TEM
tfn: 046-16 58 51 eller 0707-94 42 13
e-post: daniel.eriksson@tem.lu.se

Håkan Knutsson, VD, Sustainable Business Hub
tfn: 073-334 79 77
e-post: hakan.knutsson@sbhub.se

Mattias Fredriksson, ledamot av styrgruppen, Schneider Electric
tfn: 0705-12 69 19
e-post: mattias.fredriksson@buildings.schneider-electric.com

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver forskning inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Lund, men verkar både nationellt och internationellt

www.tem.lu.se