Nordens välfärdscenter

1,6 miljoner till nordiskt samarbete i funktionshinderorganisationerna

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 15:55 CEST

Foto: Sippeangelo via Compfight cc

Nu kan funktionshinderorganisationerna i Norden söka pengar för aktiviteter under 2015 med sina nordiska kollegor. Det disponibla sammanlagda beloppet är 1,6 miljoner svenska kronor. Sista ansökningsdag är 1 november.

Nordens Välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinderorganisationerna i hela Norden.  

Bidrag kan sökas för aktiviteter och nordiska möten/konferenser av intressepolitisk karaktär som arrangeras av en nationell eller samnordisk funktionshindersorganisation som samarbetsprojekt mellan nationella funktionshindersorganisationer från minst tre länder.

Bidrag kan även ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena, dvs. Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Bidrag ges i första hand för merkostnader på grund av funktionshinder och resekostnader.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.