1,618 Strict AB

1,618 Strict AB försätts i konkurs på egen begäran

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 15:51 CET

Strict Equity AB försattes i konkurs 2011-10-06. Konkursbeslutet har överklagats. Svea Hovrätt har idag fastställt konkursbeslutet. Styrelsen i 1,618 Strict AB konstaterar att bolaget därmed saknar förmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Styrelsen har i anledning härav idag ansökt om bolagets försättande i konkurs hos Stockholms Tingsrätt.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Brolin, Styrelseordförande 1,618 STRICT AB (publ)
E-postadress: gunnar.brolin@strict.se