Innovation Impact

1,7 miljoner kronor till experimentella konst- och kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:00 CEST

:

-Vi är mycket nöjda med denna ansökningsomgång och kvaliteten i de projekt som tilldelats medel. Här finns just det experimenterande med nya idéer som behövs för att förnya konsten och kulturen i Stockholmregionen, säger Bernt Ericson, rådgivare Innovativ Kultur med ett förflutet som forskningschef på telekomföretaget Ericsson.

Innovativ Kultur har som mål är att öka den kreativa kraften och sysselsättningen i regionen. Ett av de projekt som fick stöd i denna ansökningsomgång var projektet ”Skuggkontoret” som drivs av Parallellogram på ateljéföreningen Slakthusateljéerna. ”Skuggkontoret” syftar till att hjälpa konstnärers professionella utveckling genom en stödmodell som bygger på metoden Shadow Curating. Metoden som inte tidigare använts i Sverige, utgår från en kontinuerlig dialog och samverkan mellan curator och konstnär. Förhoppningen är att projektet bidrar till ett mer långsiktigt tänkande inom det svenska kulturbidragssystemet och en förnyelse av stödformerna för att bättre passa behoven hos unga yrkesverksamma konstnärer. 

-Ska konsten och kulturen utvecklas behövs såväl nya stödformer, som oväntade samarbeten och nya konstnärliga experiment, säger Bernt Ericson, och tillägger: och därför behövs Innovativ Kultur.

Läs om samtliga projekt här: innovativkultur.se/projekt/omgang11

Kontakt:

Bernt Ericson
070-593 88 90
bernt.ericson@innovation-impact.se

Ebba Reinolf
Projektledare Innovativ Kultur
073-951 98 41
ebba@innovation-impact.se


INNOVATIV KULTUR är ett resurscenter för alla i Stockholms län som arbetar med nyskapande konst- och kulturprojekt, utforskande experiment inom konst och kulturområdet samt samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi. Sedan starten 2008 har Innovativ Kultur finansierat över 90 projekt med över 10 miljoner kronor och stött ännu fler med rådgivning och utökat nätverk. Innovativ Kultur drivs av Innovation Impact på uppdrag av kulturförvaltningen, Stockholms stad och samarbetar sedan 2010 med Stiftelsen framtidens kultur.

2013 sker utvecklingen av Innovativ Kultur som ett samarbete mellan Huddinge kommun, Nacka kommun, Stiftelsen framtidens kultur, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Värmdö kommun.