Örebro universitet

1,9 miljoner till forskning som kan förhindra långvarig smärta

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:30 CET

Smärta i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Forskare vid Örebro universitet och Örebro läns landsting har fått 1,9 miljoner kronor från Försäkringskassan för att utforma ett behandlingsprogram som tidigt kan identifiera och hjälpa människor som riskerar att få långvariga problem.

– Vi kommer att involvera både patienten och arbetsledaren och fokusera på kommunikation och problemlösning, säger Steven J. Linton, professor i psykologi vid Örebro universitet, som leder projektet tillsammans med Karin Lindblom, psykolog vid Örebro läns landsting.

Muskuloskeletal smärta är ett vanligt problem men endast en minoritet av de drabbade får bestående besvär. Besvären karaktäriseras av återkommande perioder av smärta som involverar mjukdelar och begränsar livskvalitet och arbetsförmåga. Det är viktigt att tidigt identifiera de människor som riskerar att få långvariga besvär för att minimera problemen.

Viktigt att inkludera arbetsledaren
– Vi kommer att arbeta med kognitiv beteendeterapi (KBT), som riktas både till individen men också till arbetsledaren. Vi har sett från tidigare forskning att patienter är oroliga för att arbetsbelastningen ska vara skadlig och för att de inte kommer få socialt stöd på arbetsplatsen. Det gör dem tveksamma till om de kommer att klara av att arbeta. Allt detta kan arbetsledaren ändra på.

Arbetsledaren kan hjälpa till att anpassa arbetsuppgifter men också att bedöma upplevda risksituationer och att införa preventiva åtgärder. Arbetsledarens roll kan vara avgörande för om en person med smärtbesvär stannar på arbetet eller kommer tillbaka efter en sjukskrivning.

– Det finns stora brister i kunskap på arbetsplatser. Anställda upplever att de bemöts med likgiltighet. Arbetsledare berättar att de ofta stöter på den här sortens problem men att de känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna hantera dem. Genom att inkludera arbetsledarna hoppas vi kunna vända den utvecklingen.

För mer information kontakta: Steven J. Linton 019-303505, steven.linton@oru.se

Pressbild på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Nyheter/Press/Informationsmaterial-och-bildarkiv/Personal_F-L/Linton-Steven/