Visa

1 av 4 svenska kronor betalas med Visakort

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:17 CET

Visa Europe redovisar idag resultatet för det finansiella året 2009 och släpper samtidigt aktuell kortstatistik. Av svenskars konsumtion är en av fyra kronor betald med Visakort; 24,4% av inköpen. På den svenska marknaden finns det numera 7,1 miljoner Visakort och den genomsnittliga inköpssumman är 33 euro — en positiv minskning från föregående års 38,6 euro. De svenska Visakorten genererade totalt transaktioner för cirka 34 miljarder euro — en ökning på 9,8%.
Fredrik Westerman, Visa Europes chef för Norden och Baltikum, är glad över att alla kurvor pekar åt rätt håll:
— Allt fler svenskar betalar med Visakort allt oftare och för allt mindre summor. Att en av fyra spenderade svenska kronor idag är med Visa, det tycker vi är stort. Förutom att Visakort är enkelt, bekvämt och säkert för kunder och handlare vinner både samhället och miljön på en minskad kontanthantering.
Svenskar i framkant i Europa för kortanvändning
Genomsnittsinköpet i butik om 33 euro för svenskarna kan jämföras med européernas 50 euro. Svenskarna använder alltså sina Visakort oftare och för mindre inköp än den genomsnittlige europén. Antalet transaktioner på svenska Visakort för det finansiella året 2009 är cirka 968 miljoner, vilket innebär cirka 2,7 miljoner transaktioner varje dag och en ökning från föregående år med 14,1%.
Ökat antal transaktioner och totalt värde i Europa
17 miljarder europeiska transaktioner med Visakort skedde under det finansiella året 2009*, vilket är en ökning om 8,2% från föregående år. Totalvärdet på 856 miljarder euro är en ökning på 3,7%. Det är värdet på betalningarna med betalkort (debet) som ökar; med 6,3% till cirka 596 miljarder euro, medan värdet på kreditkortsinköpen minskar med 1,4% till cirka 203 miljarder.
Julen 2009 — ökning av transaktioner och e-handel
I Sverige skedde 1,16 miljoner e-handelstransaktioner under december 2009, vilket är en ökning på 3,9%. För Europa syns en kraftig ökning med 37,4% fler transaktioner än föregående år; december 2009 genomfördes 127,5 miljoner e-handelstransaktioner. E-handeln står idag för så mycket som en femtedel av det som spenderas med Visakort i Europa — en dubblering sedan 2006**. Medan européerna e-handlade som mest den 30 november var 14 december den mest shoppingintensiva dagen på nätet för svenskarna.
Under december 2009 använde européerna sina Visakort 803 miljoner gånger — en ökning om 23,9% från föregående år.

* juni 2008-juni 2009
** sept 2008-sept 2009

För mer information, vänligen kontakta:
Ellen Jurell, MS&L, presskontakt för Visa Europe i Sverige
ellen.jurell@mslpr.se, 070-555 3136


Om Visa Europe
I Europa finns nära 360 miljoner Visa betal-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,3 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till slutet av juni 2008. 11,4 procent av allt som konsumenterna spenderar på försäljningsställen betalas med ett Visakort.
Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av dess 4 600 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa.
Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder — kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa. Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 170 länder. För mer information, se www.visaeurope.com