Sportfiskarna

1 maj – en röd dag i almanackan men en svart dag för sportfisket!

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2003 13:34 CEST

Regeringens krigsförklaring mot de sista orörda strömmarna gör 1 maj till en svart dag!

Årets första maj är en svart dag för Sportfisket i Sverige. Liksom för den biologiska mångfald som är beroende av orörda, strömmande vattendrag.

Regeringens allians med centerpartiet och vänstern tvingar alla svenskar att från och med idag subventionera utbyggnaden av de sista spillrorna av orörda vattendrag i Sverige. Det är ett försåtligt system som finansieras via elräkningen. Alla människors elräkning. Oavsett om de vill eller inte! Det kallas för elcertifikat.

De försök till marknadsanpassning med ökade inslag av valfrihet inom elmarknaden som gjorts under senare år lider nu ett allvarligt bakslag. Inte nog med att regeringsalliansen accepterar en utbyggnad av vattenkraften, utan de vill också subventionera utbyggnaden.

Systemet med elcertifikat går stick i stäv med vad ansvariga myndigheter som Fiskeriverk och Naturvårdsverk förespråkat. Inte heller har de ansvariga politikerna lyssnat på den stora opinion inom miljö- och folkrörelserna som finns mot fortsatt utbyggnad av vattenkraften i Sverige.

Åtgärden står i strid med internationella avtal som Sverige skrivit under i FN i form av Agenda 21 samt konventionen om biologisk mångfald. Möjligen står också själva lagstiftningen i strid med den lagstiftning i Miljöbalken som ger de så kallade ”nationalälvarna” skydd mot utbyggnad. Till yttermera visso står de nya reglerna i strid med principerna bakom EU:s vattendirektiv som Sverige just skall införa.

Särskilt förvånande är att centerpartiet och vänstern röstat för regeringens förslag, eftersom de inför valet på frågor från Sportfiskarna svarat att de anser att vattenkraften i Sverige är färdigutbyggd. Systemet med elcertifikat medverkar till att försämra villkoren för de många nymornade turistföretag i glesbygd som är beroende av de strömmande vattnen för sin verksamhet.

Energimyndighetens stora och kostsamma kampanj för den påstått miljövänliga elproduktionen de senaste dagarna aktualiserar debatten om var gränsen mellan information och propaganda går när det gäller en statlig myndighet.

De kvarvarande strömmande vattendragen blir allt viktigare såväl ur biologisk synvinkel som för det rörligt friluftslivet. Sportfiskarna kommer att arbeta hårt för att de nya reglerna skall bli lika kortlivade som själva utformningen idag är kortsiktigt tänkt.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Ollén, Förbundsordförande: 070-6833323
Stefan Nyström, Generalsekreterare: 070-8448875

Kontaktperson:
Stefan Nyström
E-post: stefan.nystrom@sportfiskarna.se
Tel: 070-8448875