Länsstyrelsen i Västra Götalands län

1 mars 2007 sista ansökningsdag för oljekonverteringsstödet

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:52 CET

[Pressmeddelande]
Regeringen har beslutat att korta ner tiden för ansökan om stödpengar. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars 2007. Åtgärderna skall vara slutförda och slutlig ansökan om stöd ha inkommit senast den 31 oktober 2007.

Länsstyrelserna i landet hade vid månadsskiftet januari-februari fått in ansökningar om stöd för konvertering från olja till annat uppvärmningssystem på sammanlagt 530 miljoner kronor, det vill säga ett större belopp än de 450 miljoner kronor som från början var tänkt att räcka.

Under förra året fattade länsstyrelserna beslut om stöd för drygt 230 miljoner kronor.

-Innan vi har fattat beslut och stödet har utbetalats kan vi inte säga exakt hur mycket pengar som finns kvar att söka eller hur stor andel av dessa pengar som får beviljas i Västra Götalands län, påpekar Ralf Jacobsson, utredare på Länsstyrelsen.

-Observera att förändringarna inte gäller stödet för konvertering från direktverkande elvärme.

Kontaktpersoner:
Utredare Ralf Jacobsson, tel 031-60 52 50, fax 031-60 52 09,
e-post Ralf Jacobsson (klicka på länk för e-postformulär)
Handläggare Maria Larsson, tel 031-60 55 11, fax 031-60 52 09,
e-post Maria Larsson (klicka på länk för e-postformulär)