Sundsvalls kommun

1 miljon från Post- och telestyrelsen till utveckling av kommunikationsplattform för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 10:35 CET

I slutet av 2013 kom det glädjande beskedet - vi har fått ekonomiska möjligheter – 1 miljon kronor från Post- och telestyrelsen (PTS) för att i samarbete med Nordic Peak i Sundsvall, utveckla en webbaserad kommunikationsplattform för personer med funktionsnedsättning, där anhöriga och
vänner ”bjuds in” att ta del av och vara med i kommunikationen.

Därmed är ett nytt ”syskon” på väg att födas inom Sundsvalls kommuns kommunikationsplattform CommunityBase. Sundsvalls kommun vann tidigare i år utmärkelsen Guldlänken, för vårt CommunityBase där dessa ingår sedan tidigare:

  • Föräldramötet (förskola-föräldrar)
  • Anhörigwebben (äldreboende-anhöriga)
  • Utförarwebben (socialtjänst-hemtjänstutförare)
  • Projektet (aktörer, interna och externa, inom ett projekt)

PTS  har beviljat oss en miljon kronor

Det projekt som PTS nu gett oss ekonomisk möjlighet att genomföra syftar till att ta fram en ny tjänst med arbetsnamnet ”Träffen”. Tjänsten är främst till för barn och unga, men också för vuxna med kognitiv, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Därmed utökar vi plattformen CommunityBase, från att endast hantera kommunikation på gruppnivå till att även hantera kommunikation på individnivå, enligt de lagar och riktlinjer som gäller i Sverige.

Samma möjligheter som andra

Personer inom omsorgen har idag begränsade möjligheter till digital kommunikation med omvärlden och hamnar lätt i utanförskap, vilket denna tjänst har som mål att förhindra och samtidigt följa lagar eller riktlinjer. Målgruppen för ”Träffen” ska ha samma möjligheter som alla andra att kommunicera digitalt med vänner och anhöriga.

Personal kan på grund av sekretess inte hjälpa till med Facebook

Många inom målgruppen kan, av fysiska eller kognitiva skäl, inte själva hantera digitala kommunikationsplatser och behöver personal som hjälper dem genom att ”vara deras händer” vid datorn. Personal inom omsorgen har dock sträng sekretess och kan av juridiska skäl inte vara deras förlängda arm i den digitala världen om det inte handlar om ”slutna rum” där endast de speciellt inbjudna vänner och anhöriga kan ta del av det som publiceras.

Sundsvall såg behovet

Sundsvalls kommun såg behovet och uppmärksammade att PTS utlyste en tävling – ”Innovation
för alla”. Projektet ”Träffen” blev en av de 14 vinnarna och tilldelades 1 miljon kronor. Sundsvall kommer nu att bli den första kommunen som kan erbjuda den möjlighet som ”Träffen” ger att kommunicera.

Till tävlingen kom det in 43 bidrag, varav 14 fick finansiering från PTS. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört sju tävlingar och finansierat 69 projekt för totalt 90 miljoner kronor.

Tjänsten ska också kunna fungera i kommunikation mellan anhöriga och personal på individnivå om enskilda brukare och då med en säkrare inloggningsmetod exempelvis sms-inloggning.

Kontakt:

Monica Sjöqvist, koncernstabens avd för verksamhetsutveckling, Sundsvalls kommun,
telefon 070-322 34 79

Länkar: 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Anvandbarhet-och-tillganglighet-/Innovation-i-host/

http://www.foraldramotet.sundsvall.se/

http://www.anhorigwebben.sundsvall.se/

http://www.projektet.sundsvall.se/

http://www.utforarwebben.sundsvall.se/