Naturvetarna

1 procent av BNP till forskningen – en etapp, inte ett mål

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:21 CET

Om Kina är världens fabrik och Indien världens kontor, vad är då Sverige? Globaliseringen var huvudtemat för samtliga talare på Naturvetareförbundets kongress.

– Vi håller på att bli utkonkurrerade av andra länder, sa Naturvetareförbundets förbundsdirektör Jörgen Ohlsson.De satsningar som görs är långt ifrån tillräckliga. Staten har fortfarande inte lyckats uppnå att 1 procent av BNP går till forskningen, ett mål som samtliga EU-länder ställt sig bakom sedan länge. De nya medel som anslogs i regeringens budget är småsmulor och samtidigt ökar BNP.

– Vi närmar oss i själva verket knappt enprocentsmålet, sa Jörgen Ohlsson.Greta Fossum, forskningsdirektör för branschföreningen Skogsindustrierna, var även hon tydlig med att målet ännu inte är nått. Oavsett hur man räknar fattas resurser. Hon framhöll också statens och näringslivets olika roller. Staten måste ta ansvar för att det finns en långsiktig forskningsfinansiering. Hon anser inte heller att den militära forskningen ska räknas in i enprocentsmålet.
– 1 procent av BNP bör gälla satsningar på civil forskning.Vad är det då som måste göras? Naturvetareförbundets förbundsdirektör levererade några konkreta förslag:

– Stimulera de forskningsintensiva företagen

– Se till att vi snarast når fram till 1 procent av BNP till forskningen

– En successiv höjning av FoU-anslagen under de kommande 10 åren till 2 procent av BNP

– Internationellt konkurrenskraftig kvalitet i naturvetenskaplig utbildning och forskning

– Internationellt konkurrenskraftiga arbets- och lönevillkor för naturvetareNaturvetareförbundet hoppas att Lars Leijonborgs globaliseringsråd tar fasta på ovanstående. De har en gedigen uppgift framför sig: Att se till att Sverige även i fortsättningen kan hävda sig väl i den internationella konkurrensen om FoU-intensiva företag och skickliga naturvetare.

Mer information: Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör, 0733 66 24 82

Marita Teräs, informationschef, 0733 66 24 81
Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med cirka 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister