E.ON Sverige AB

10 000 elkunder mäter och minskar elförbrukningen med 17 procent

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2012 15:00 CEST

Sedan februari i år pågår Sveriges största energisparexperiment. Under ett år ska 10 000 elkunder tillsammans med E.ON, ta reda på hur mycket el det går att spara genom att göra den synlig. Under de fyra första månaderna av experimentet har deltagarna sparat i genomsnitt 17 procent på sin elförbrukning.

Tack vare en speciell mätdosa är det möjligt för deltagarna att se elen i realtid via webb eller mobil. Bortsett från en betydande miljövinst, betyder den genomsnittliga minskningen på 17 procent, cirka 3 100 sparade kronor på ett år för en genomsnittlig svensk villaägare med eluppvärmning.

- Det är roligt att resultaten ser så pass bra ut. Det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser, det kommer vi kunna göra först nästa vår. Men om trenden håller i sig, tyder det på att visualiseringsverktyg kan vara ett bra sätt att bidra till en minskad miljöpåverkan, och samtidigt få koll på sin elförbrukning, säger Viktoria Bergman, kommunikationsdirektör på E.ON Sverige.

Teknikintresse viktig drivkraft enligt ny undersökning

5 200 000 KWH eller 7 700 000 kronor. Så stor är den totala besparingen för samtliga deltagare under de första fyra månaderna av experimentet. Och just pengar är en viktig motivationsfaktor för många deltagare. Enligt en nyligen genomförd undersökning bland 5 000 av deltagarna angav 75 procent att pengar var en orsak till att man är med i experimentet. Men den orsak som verkar vara allra starkast drivkraft för deltagande i experimentet är teknikintresse. Hela 83 procent angav teknikintresse som en anledning till att man är med i experimentet.

Nästan hälften av deltagarna, 44 procent, angav att det är viktigare att värna om miljön än att spara pengar, om man skulle tvingas välja. Och deltagarna verkar nöjda med själva upplevelsen av att vara med i experimentet och att kunna dela med sig av tips:

- Det är bra att man får ett idéutbyte med varandra. När någon kommer på en smart grej kan fler utnyttja det. Jag tror verkligen att det är bra för att öka folks medvetenhet, säger en av deltagarna, Magnus Cervin från Jämtland.

I experimentet ingår också en studie på Lunds Tekniska Högskola under ledning av professor Jurek Pyrko på Institutionen för energivetenskaper, avdelningen för Energihushållning. Studien undersöker deltagarnas förbrukningsmönster i relation till uppsatta mål för den egna elförbrukningen. Under hösten kommer studien att titta mer på hur visualiseringen påverkat synen på elanvändningen, engagemanget, hushållens beteende, deras upplevda besparingar samt deras komfortupplevelser. Dessutom kommer den verkliga besparingen i experimentet vetenskapligt säkerställas.

Studien väntas vara klar i februari 2013.

För mer information kontakta:
Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070-637 32 77

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.