Norrköpings kommun

10 000 medarbetare engageras i Norrköpings viktigaste framtidsfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 14:30 CEST

Just nu pågår projektet Framtidens Norrköping på C som gör medarbetarna i Norrköpings kommun delaktiga i viktiga framtidsfrågor som ett underlag i kommunens budgetarbete. Med ett kreativt grepp tillgängliggörs informationen i en animerad dompresentation och i ett interaktivt moment får medarbetarna själva bidra med sina synpunkter.

– För att samla in medarbetarnas synpunkter använder vi surfplattor. Resultatet redovisas direkt för deltagarna i slutet av workshoppen och det totala resultatet visas löpande öppet på en webbplats, säger Tina Vennerholm, projektledare på ekonomi- och styrningskontoret.

Alla 10 000 medarbetare bjuds in att delta i domvisning och workshop som fördelas på 100 tillfällen under hösten 2016 och våren 2017. Genom samarbetsavtalet med Linköpings universitet har studenter anställts som workshopledare.

Tidigare har medarbetarna fått ta del av planeringsförutsättningarna i skriven form. Nu har kommunstyrelsen avsatt en miljon kronor för att tillgängliggöra informationen och öka delaktigheten genom projektet Framtidens Norrköping på C.

– Norrköping kommer att utvecklas på ett sätt som ingen upplevt tidigare. Det här är otroligt spännande och vi behöver medarbetarnas engagemang för att förstå vad det får för konsekvenser för vår egen verksamhet och hur vi ska göra det här på bästa tänkbara sätt, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dompresentationen och den efterföljande workshoppen utgår från sex olika områden: befolkning, stadsutveckling, jobb, kompetensbehov, teknik och värderingar. I domen presenteras områdena med konkret visualiserad information om exempelvis befolkningsprognoser, vilka yrken som förväntas växa eller försvinna och var Sverige befinner sig värderingsmässigt jämfört med andra länder i världen. I den efterföljande workshoppen får medarbetarna ta ställning till hur stor påverkan områdena får på den egna verksamheten och vilka konsekvenserna blir.

– Medarbetarnas bedömningar av framtidsfrågorna och vilka konsekvenser de får i verksamheten är värdefulla som underlag i kommande budgetarbete. Det kommer också in många idéer till lösningar som tas tillvara lokalt i verksamheterna och även i stort för hela kommunen, säger Monica Rosander, kvalitetscontroller på ekonomi- och styrningskontoret, som arbetat med Norrköpings kommuns planeringsförutsättningar i många år.

Media är välkomna att besöka en domvisning och workshop och träffa personer från projektgruppen. Kontakta Monica Rosander eller Tina Vennerholm för att boka ett tillfälle.

Upplysningar
Monica Rosander
Titel: kvalitetscontroller
Telefon: 011-15 10 40

Tina Vennerholm
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 11 25

Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27
_______________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!