Fältbiologerna

10 000 mot kalkbrottet

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 09:53 CEST

Nordkalks planerade kalkbrott på norra Gotland väcker engagemang, även internationellt. Det var lokalbefolkningen som stödde Fältbiologernas stödläger i Ojnareskogen som tog initiativet och startade en namninsamling. Namn har samlats in på Gotland och samtidigt har namninsamlingen spridits på nätet, på den internationella namninsamlingssidan Avaaz. 10 000 personer har skrivit under, och nu har kampanjen översatts till franska, spanska, ryska, italienska och tyska för att spridas i fler länder.

Namninsamlingen har som mål att visa att vi är många som är emot kalkbrottet i Bunge-Ducker och riktar sig till EU-kommissionen och EU:s kommissionär Janez Potočnik, med hopp om att EU ska agera för att sätta stopp på kalkbrottet. Kalkbrottet bryter nämligen mot EU:s miljölagstiftning.

- Vi skänker gärna pengar för att rädda tigrar i Indien, men när vi själva i Sverige förstör livsmiljön för sällsynta arter är det bra att man reagerar internationellt. För biologisk mångfald och vatten är globala frågor som berör hela planeten, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

- Alla som vill att kalkbrottet inte ska förstöra miljö och vatten på norra Gotland uppmanas att skriva under, säger Salomon Abresparr. Ju fler som visar sitt stöd, desto större chans att EU agerar kraftigt.

Namninsamlingen finns att hitta här: http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?cGXTGcb 

Bakgrund:

Ett antal engagerade har sedan miljööverdomstolens dom den 5 juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 266 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur, jordbruk och tursim för all framtid.

Kontakt:

Salomon Abresparr, 070-8142082
ordförande i Fältbiologerna

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.