Hushållningssällskapet

10-årskalas för Gropen

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:56 CEST

Idag är det dags att gräva Gropen, klassikern på Borgeby Fältdagar. I år finns höstraps med olika förfrukter och liksom ifjol odlingar i fyra olika jordarter. Under 20 minuter i underjorden blir det spännande diskussioner om grödor, packning och tillgång på kväve.

För 10:e gången kan man ta sig ner två meter under markytan för att studera rötter, markstruktur och dränering. Varje års Grop är planerad sedan flera år tillbaka, vilket ger möjlighet att studera långsiktiga förändringar under jorden, till exempel påverkan av växtnäring och kalkning.

Olika växtföljd till höstraps

För att knyta an till årets tema om växtskydd kan man i Gropen se höstraps efter olika växtföljder. Raps är en gröda med många växtföljdssjukdomar. De olika växtföljderna är höstraps efter 2-årig vall, samt efter höstraps 1 och 2 år tidigare med ett mellanliggande höstveteår.

Fyra olika jordarter, fyra olika grödor

Liksom ifjol finns 4 olika jordarter i Gropen. I år odlas typiska grödor på respektive jordart: höstvete på lättleran och på den styva leran. På sandjorden odlas höstråg och på mulljorden odlas både potatis och morötter. Med flera jordarter finns också en unik möjlighet att visa på och få en ökad förståelse för tillgängligheten av kväve i olika jordar.

Packning i fokus

En rejäl packning är gjord i april på den styva leran och på sandjorden. Hur ändras markstrukturen och hur utvecklas rötterna i det packade och i det som inte packats?

Gropen är öppen hela dagen

Du hittar Gropen i den nordvästra delen av mässområdet. Visningarna startar var 30:e minut, varje hel- och halvtimme och ingår i entrébiljetten. De går inte att boka i förväg. Nytt för i år är guidning på engelska, klockan 11 och klockan 15 båda mässdagarna. Välkommen till maskarnas värld!

Gropen presenteras av: Yara, Greppa Näringen, Nordkalk, Odling i Balans, Svensk Raps och HIR Malmöhus AB.


Borgeby Fältdagar i Skåne 26-27 juni 2013

2-dagars mässa i fält. Den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare i norra Europa. Nya demoodlingar och nya maskinkoncept gör att mässan hela tiden fortsätter att utvecklas. Huvudarrangör är HIR Malmöhus, ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Malmöhus och Kristianstad, Lantmännen, Väderstad, Yara samt Färs och Frosta Sparbank. Läs mer på www.borgebyfaltdagar.se